Akademisk nevekamp

Akademisk nevekamp

Det offentlig taper milliarder på maglende styring av it-prosjekter, hevder forskerne hos Simula. Simula kan ikke regne, hevder Gartner.

Hidas: -- Dette er et helt usannsynlig tall, konstruert for å få oppmerksomhet. Hvor i all verden kommer overskridelser på 6 milliarder kroner fra?

Jørgensen: -- Disse tallene er basert på tall fra SSB og vår undersøkelse. Vi er ikke opptatt av om det er overskridelser på 2 eller 6 milliarder, men mer det faktum at flere offentlige it-budsjetter sprekker i forhold til private. Det burde Hidas også være mer opptatt av

-- Er disse overskridelsene et gode for it-bransjen, ved at det fører til lengre og dyrere prosjekter?

Hidas: -- Dette begrepet overskridelser er ikke helt riktig.

Jørgensen: -- Her er jeg enig med Hidas, vi er enige! Overskridelser er for eksempel noe annet enn tap. Men du beskriver dette som kundeoverskridelser i din kommentar til vår studie.

Hidas: -- Det er estimeringsfeil, leverandørene er ikke ansvarlig alene.

Jørgensen: -- Men de fører jo til overskridelser.

Usikre krav

Hidas: -- Det er imidlertid en forskjell, offentlig sektor drives av budsjetter og ikke vet ikke alltid hvilket budsjett man har når et prosjekr settes i gang. Og det kommer stadig nye krav til funksjonalitet som driver kostnadene oppover.

-- I offentlig sektor har det vært flere tilfeller med underbudsjettering for å få de nødvendige bevilgningene for å få satt i gang et prosjekt. Er det sannsynlig at det samme kan skje på it-prosjekter?

Jørgensen: -- Ja de tror jeg nok kan skje.

Hidas: -- Det har nok hendt.

-- Hvor ligger da ansvaret til it-konsulentene?

Hidas: -- Offentlig sektor har en striks anbudsprosedyrene, den er svært detaljert. Og det er en tøff konkurranse om prosjektene. Den nye anskaffelsesprosedyren gjør at det ikke lenger er mulig å være "bukk og havresekk". Det offentlige er dermed mye bedre i stand til å få budsjetter riktig.

Jørgensen: Det offentliges fokus på pris, og mindre på oppfølging. Velger man billigtse leverandør, og ikke har kompetanse til å følge opp, går det dårlig.

Hidas: -- Offentlig sektor er i en særstilling. Det finnes bare én skatteetat og én arbeidsetat. De mangler bransjespesifikke løsninger fra leverandørene, og da blir det mye skreddersøm som øker budsjettrisikoen.

Jørgensen: -- Ingen av leverandørene har nevnt at det offentlige har mer skreddersøm som et problem i vår undersøkelse.

Hidas: -- Jeg har en del erfaring fra offentlige it-prosjketer, og det er mitt inntrykk. Jeg tror det er vanskelig for enkelte å sette et stempel; Ferdig, på prosjektet. Det krever mot å avslutte skreddersydde prosjekter.

-- Er mangelen på eiere og et styre som kan sette press og krav et problem i det offentlige?

Jørgensen: -- Generelt er det nok vanskeligere å ta beslutninger i det offentlige enn i det private.

Tall og tull

Hidas: -- Det koster penger å gå foran og brøyte vei. Det offentlige er en rasjonell kunde. Det er feil å tegne et bilde av at det offentlige ikke klarer å styre it-prosjekter. Se på Skatteetaten, de har ikke overskredet og leverte på tid.

Jørgensen: -- Det er et eksempel du kommer med der, vi gjorde en bred undersøkelse. Det er vel en del av it-virkeligheten med overskridelser. Men man skal ikke undervurdere betydningen. Kundene har en del av ansvaret. Jeg tror det offentlige er tjent med mer realisme i forhold til risikoen med et it-prosjekt.

Hidas: -- Dette er den akademiske tilnærmingen jeg ikke deler. Stortinget hører ikke på usikkerhet. Du må komme med et tall, og det har du bare en sjanse til.

Jørgensen: -- Her blir du vanskelig å forstå hva du mener. Hva nå enn akademisk skulle være. En ting er å snakke politikk, men å ha en styring og oversikt, kan vel neppe kalles akademisk. Det er en systematisk undervurdering av usikkerhet, særlig når det er en offentlig kunde.

Hidas: -- Det er ikke riktig!

Jørgensen: -- Så underbygg det!

Hidas: -- Leverandører underbyr for å vinne kontraktene. De gir urealistiske estimater og tilbud.

Jørgensen: -- Leverandørene er under sterk påvirkning av hva kundene ønsker og føler.

Hidas: -- Poenget mitt er at man ikke kan bruke ordet overskridelser når rammene og kravene endres. Da er det mer at de første estimatene er feil. De tallene er bare tull. Hvor er de prosjektene? De finnes ikke. Jeg tror staten stiller seg undrende til denne undersøkselsen.

Jørgensen: -- Vent litt nå, du vet ikke hva de har sagt til oss. De har tatt undersøkelsen alvorlig. Dessuten har vi hatt anonyme deltagere og vi kan ikke gå ut med de prosjektene nå.

Hidas: -- Jeg stiller meg likevel svært tvilende til tallene.

Slakter SSB

Jørgensen: -- Mulig vi må ta et innføringskurs i forskning. Vi har gjort undersøkselen på et representativt utvalg og et vitenskapelig rammeverk. Det er en allment anerkjent vitenskapelig metode.

Hidas: -- Jeg syns undersøkelsen u seg selv er grei nok. Men SSB har for dårlige tall slik at størrelsen på beløpet ble feil. Det burde dere ha innrømmet.

Jørgensen: -- Det kan være en del usikkerhet rundt SSB-tallene, men det som er viktig er at leverandørene i snitt har 67 prosent overskridelser når offentlige er kunden.

-- Er it-kompetansen i offentlig sektor blitt bedre?

Jørgensen: -- Det vet jeg ikke, men jeg kan ikke utelukke det.

Hidas: -- Den er blitt atskillig bedre, fordi man har fått råd til å ansatte den nødvendige kompetansen. Men igjen vil jeg påpeke at offentlige it-prosjekter er mer kompliserte enn i det private, og da øker også risikoen.

Jørgensen: -- Det at man får fokus på dette er vel ikke negativt?

Hidas: -- Jo, når det er på grunnlag av falske tall.

Jørgensen: -- Hvorfor gjenta fokus på disse tallene, det viktigste er fokuset manglende kontroll på kostnadene.

Vanskelige estimater

-- Er det mulig å estimere et it-prosjekt?

Hidas: -- Jeg syns estimering er en kommersiell øvelse, du blir bedre til å estimere hvis du forstår detaljene. Men det er blir vanskelig når du gjør noe for første gang.

Jørgensen: -- Problemet er at det ikke er noen opplæring i estimering. Dette er ikke bare personlig erfaring og historiske data. Det gjelder å være åpen for at estimeringsfeil kan forekomme. Å få feilene ned i null er en illusjon. Å hevde noe annet er uærlig.