Akselererer Itanium-lansering

Intel framskynder lanseringen av sin Itanium-brikke med to separate prossessorer.

Intel framskynder lanseringen av sin Itanium-brikke med to separate prossessorer med to år til 2005 (Montecito-versjon av Intel 2).

Hensikten er å nå storbedrift-markedet før konkurrentene. Nettavisen News.com regner imidlertid med at de også vil framskynde sine lanseringer.