To aksjekontrakter Tietoenator

To aksjekontrakter Tietoenator

Tietoenator skal levere aksje- og fondsløsninger til Storebrand og Nordisk Energiforvaltning.

Storebrand Bank har valgt Tietoenators Probroker-løsning for å dekke selskapets behov rundt aksjehandel. Løsningen skal håndtere alle faser i Storebrand Banks verdipapirhandel, fra selve handelen til avregning og oppgjør. Storebrand Bank skal gå i produksjon med Probroker i august 2007.

Tietoenator har også signert en avtale for leveranse av fondsløsningen Proinvest til Nordisk Energiforvaltning som totalløsning for NEFs aktivaforvaltning innen energisektoren. Proinvest gir NEF en løsning for å forvalte kundenes investeringer; bestillinger og innløsninger, samt avregning og oppgjør. NEF skal gå i produksjon med Proinvest i løpet av høsten 2007, ifølge en pressemelding.