Aldermerker spill

Dataspill vil få aldersmerking.
Kultur- og kirkedepartementet har sammen med Statens filmtilsyn og spillbransjen tatt initiativ til en felles-europeisk selvreguleringsordning for aldersmerking av dataspill.

-- Det er et tegn på ansvarlighet når spillbransjen innfører aldersmerking av dataspill. Kultur- og kirkedepartementet er positive til ordningen og vil følge den nøye i tiden fremover. Spillbransjen nyter en frihet under ansvar, sa statssekretær Berit Øksnes Gjerløw på et informasjonsmøte på Filmens Hus tirsdag.