All utvikling til himmels

All utvikling til himmels

Microsoft åpner utviklerportal i skyen og åpner kildekode på direkten.

Det var utviklernes kveld torsdag. Microsoft sendte Scott Guthrie på scenen i den røde skjorta som er blitt en personlig signatur for den nye sjefen for nettsky og store virksomheter i Microsoft. Denne uka ble det klart at den midlertidige etterfølgeren til Satya Nadella får denne rollen på fast basis.

Guthrie er like fullt en ekte utvikler og har fyllt flere roller i Microsoft rettet inn mot programvare. Men nå skal han aksle lederrollen i det som er nær kjernen i selskapets nye strategi: Å bli en dominerende tjenesteleverandør med nettskyen som serveringssted.

Et sted å utvikle dem

Tilhørerne fikk beskrevet hvordan Azure-miljøet ikke bare er en vert for app-er laget for Windows-plattformen. Den er også et utviklermiljø, og en støtte for app-er som skal kjøre på Android eller Apple-plattformene.

Azure Cloud Portal er den nye inngangsporten for den som vil utvikle app-er, applikasjoner og tjenester fra nettskyen. I dette ligger et omfattende sett av løsninger, integrasjoner og verktøy. Innledningen der disse ble sluppet varte i drøye 3,5 time, så selskapet hadde mye de vill ha sagt.

- Microsoft jobber for at utvikling skal bli enkel i en verden der både nettsky og mobilitet har lik prioritet. Dette skal være enkelt uten at hastighet, valgmuligheter, kvalitet eller kostnader lider skade, lovet Guthrie.

Nettsky-utviklermiljø

Blant nyhetene var en nettskyvariant Visual Studio. Denne Online-versjonen kan integreres mot prosjektstyringsserveren Team Foundation Server.

Det dedikerte App Studio-utviklerverktøyet tar over for Windows Phone App Studio, og skal bli et sted for å utvikle mobil-app-er for alle Windows-variantene, ikke bare smartmobilplattformen. Den er integrert med sosiale nettverk som Youtube, Flickr og Facebook, og innhold og kall kan gjøres mot disse tredjepartsmiljøene direkte fra App Studio.

Nettintegrasjonen ble også på en snedig måte integrert direkte i nettleseren. Slippkandidaten av neste hovedoppdatering 2 til Visual Studio 2013 ble demonstrert. Her ligger det en «Browser Link»-teknologi. Den innebærer at når en kode testkjøres i en nettleser, så kan feil og fikser gjøres i nettleseren, og så oppdatere koden i VS2013.

Åpenhet er toveis sak

Denne lenken er ikke bare for Internet Explorer. Den skal gjelde alle «åpne» nettlesere, og de nevnte Mozilla Firefox og Google Chrome som eksempel.

Nettskyen til Microsoft har kunnet kjøre Linux og ikke-MS-løsninger lenge. Nå tar de denne åpningen et stykke videre.

Fra scenen viste Microsoft at de utmerket kunne bruke og nært omfavne utviklerverktøy og miljøer som ikke er eid eller kontrollert av selskapet. Dette innebar at dataanalysemiljøet Hadoop ble nevnt i et bankende kjør som løsningsalternativ, OAuth ble brukt som åpen autentiseringskanal og både Chef og Puppet oppsettskontrollverktøy var klar for bruk i Azure.

Multiplattform ble dermed mer enn en kjekt-å-ha-funksjon, dette er noe selskapet tror på og forplikter seg til.

For å demonstrere at selskapet ser på dette som en gjensidig sak, så gjorde de neste generasjon av kompilator for C# og Visual Basic, kodenavn «Roslyn», om til et åpen kildekodeprosjekt fra scenen.

Visualisere virtuell virkelighet

Hvor sentral Azure og nettskyen er for framtidas Microsoft kommer fram i hvilke grep selskapet plasseres i forsetet. Tredjepartsteknologi og åpen kildekode er eksempler, men også Facebook-oppkjøpet av Oculus Rift fikk en liten visitt.

Internet Explorer har fått mye pes for å være for tung i sessen til egentlig å kunne henge med i svingene til raske nettlesere med støtte for ny teknologi i kjernen, som Google Chrome og Opera. IE fikk likevel vist seg som miljø for utvikling av app-er og tjenester som bruker Azure brukermiljø.

For utviklere ble det også en oversikt over alle mulighetene som ligger i nettleseren. Mest interessant og ikke rent lite aktuell var demonstrasjonen av virtuell virkelighet. Etter at Oculus VR og deres Oculus Rift er kjøpt av Facebook, ser mange seg rundt etter leverandører som ikke er Facebook. Der har Microsoft tenkt å være.

Deres demonstrasjon var basert på nyheter i utviklingsverktøyet Virtual Studio, kombinert med overgangen til «universal apps», som innebærer at Windows, Windows Phone og Xbox får felles kode for alle app-er. Det er kun tilpassingen til klientmiljøet som er spesiell for hver Windows-enhet, app-en skal kunne utvikles på et sted, rulles ut og oppdateres på alle miljøer.

Heisann, Facebook, vi kan allerede

Dette henger sammen med at nettsky ikke bare en tjenesteleverandørmodell, den er også en måte å kjøre prosesser, transaksjoner og tunge datajobber. Dermed kan den også brukes til krevende virtualiseringer. Fra Build-demonstrasjonene fikk utviklerne se hvordan noen få linjer kode og kall til Azure så kunne virtuell virkelighet kjøres og vises i IE.

En morsom funksjon nå, og nyttig for spill på Windows. Men med en varslet «Windows for The Internet-of-things» fra dagen før kan dette bety at nære, personlige digitale enheter («wearables») plutselig ble mer mangfoldig.

Spesielt siden Microsoft demonstrerte funksjonen med tretten linjer kode i et testeksemplar av virtuelle brillen «Oculus Rift».

Det var en lang og underholdende kveld med et selskap som ville vise hva nye ledere og iverksatte visjoner innebar. Den som savner geeks sentralt i Microsoft kan slutte å savne nå.