Alle sterke krefter må stille seg bak OpenDoc

Alle sterke krefter må stille seg bak OpenDoc

Hvis de lykkes, vil OpenDoc bli like alminnelig og standardisert som XML og PDF allerede er blitt.

Massachusetts har 50 prosent flere innbyggere enn Norge. Delstatens it-strateger har nylig sendt ut til høring et utkast til retningslinjer for it-standarder. Hvis forslaget blir vedtatt, vil alle kontordokumenter bli lagret i OpenDocument Format som er en del av det fritt tilgjengelige OpenOffice.

OpenDoc er ikke støttet av Microsoft Office, som satser på sitt eget proprietære lagringsformat. Det betyr at alle statlige organer der borte kan bli nødt til å finne et annet verktøy enn MS Office. Dette er saken i et nøtteskall.

Microsoft kunne ha løst saken ved å gjøre neste versjon av MS Office kompatibelt med OpenDoc. I "Save As" kunne Open Doc vært et alternativ. Microsoft har valgt å ikke gjøre det. Hadde Microsoft valgt å supportere OpenDoc, ville kampen dreid seg om hvilket som er det beste produktet, MS Office eller OpenOffice? Svaret er uten tvil MS Office, men OpenOffice kan være godt nok for mange.

Derfor er det farlig for Microsoft. Det som skjer i Massachusetts er et nytt angrep på Microsoft-hegemoniet. Det første var, som alle vet, Linux som utfordret Windows. Foreløpig har ikke Linux blitt noen bred trussel mot Windows selv om det har gjort seg kraftig gjeldende innen smale segmenter og i visse nye markeder. OpenDoc angriper Microsoft fra en annen kant.

Saken i Massachusetts dreier seg ikke om "å ta rotta på Microsoft". Den er mye større. Den dreier seg om å erstatte et fragmentert og ineffektivt sett med datasystemer med en moderne informasjonsarkitektur for å dele og gjenbruke data. OpenDoc er bare ett av elementene.

Massachusetts foreslår å basere arkitekturen på et ikke-proprietært sett av XML-standarder. De som har skrevet dokumentet er klar over at OpenDoc er i en tidlig fase i utviklingen, det er bare nylig blitt sertifisert av standardiseringsorganet OASIS. De vet at standarden vil gjennomgå endringer, likevel går de for dette alternativet.

Microsoft har sendt et høringssvar der de argumenterer med de kostnader og den risiko som skifte av alle kontorapplikasjoner ville føre med seg. De har problemer med å se hvorfor skattebetalerne skal bære dem. Microsoft mener at OpenDoc er umodent, har funksjonelle svakheter og at det finnes et billigere alternativ - å standardisere på Microsofts nye format som riktignok er proprietært, men åpent dokumentert og gratis.

Saken er av prinsipiell betydning. Microsoft argumenterer for status quo, Massachusetts er for en gjennomgripende forandring. Ett av statens sentrale poenger er langsiktig lagring av dokumenter.

Hvis det er slik at det å legge over alle dokumentene til et nytt format vil være så krevende i dag, vil det bli mye verre om 25 år. Det gjelder å handle nå. Microsofts andre argument, at OpenDoc er umodent, kan også snus på hodet. Ingen standard vil utvikle seg hvis den ikke blir brukt. Skjer ikke det, vil verden aldri gå fremover. Noen må ta risiko for at utviklingen skal skyte fart.

Formatet i den nye Microsoft Office 12 pakken (som kommer i 2006) vil være "native" XML-basert og fritt tilgjengelig uten ekstrakostnader, sier Microsoft. Det kan godt være sant i år, usant neste år. Microsoft er et stort, børsnotert selskap som alltid må agere i aksjeeiernes interesse. Selskapet eier patenter og lisenser som beskytter. De kan selge inn noe i år gratis og endre reglene for prising senere. Det er denne usikkerheten Massachusetts er opptatt av.

Og en annen usikkerhet: Vil Microsoft Office i det hele tatt eksistere om 25 år? Delstaten ønsker å sikre tilgangen til sine data i all fremtid, og det forutsetter full råderett over dataformatet.

Nasjoner er opptatt av selvforsyning på en rekke vitale områder. I kunnskapssamfunnet er tilgang til data et slikt område. Det er mulig at Massachusetts har dratt i gang en prosess med store ringvirkninger, en ny dreining på den evige diskusjonen: Proprietært og modent eller fritt tilgjengelig og nytt? Konkurransen vil skjerpe Microsoft til å bli enda bedre. Men da må sterke krefter stille seg bak OpenDoc. Hvis de lykkes, vil OpenDoc bli like alminnelig og standardisert som XML og PDF allerede er blitt.