Alle er vi forskjellige

Alle er vi forskjellige

DND: Hvorfor snakker noen for å tenke og andre tenker før de snakker?

Av Claire Hembre, prosjektleder, EDB Ergogroup Consulting

skrevet om min erfaring om «Skravlende prosjektleder møter tause systemutviklere». Det var nærmest et kultursjokk: folk er forskjellige. Trenger du for eksempel å «tenke høyt», å ha noen å sparre med for og utforme meningene dine? Eller foretrekker du å tenke ferdig før du uttrykker deg?

Bevisstheten rundt hvilken type du og de rundt deg er, kan være av stor hjelp i en jobbhverdag der man opptrer i eller leder et team. Et verktøy jeg finner nyttig for å kartlegge og forstå forskjeller mellom mennesker er MBTI (Myers-Bryggs Type Indicator), mye brukt rekrutteringssammenheng.

MBTI kategoriserer mennesketyper langs fire dimensjoner, basert på de ulike preferanser en har, det vil si foretrukne atferd. En MBTI-profil består av fire ulike bokstaver (en for hver dimensjon) som sier noe om hvordan man forholder seg til andre mennesker, tar beslutninger, og så videre.

En av dimensjonene går fra «Introvert» (I) til «Ekstrovert» (E) det vil si fra de som tenker før de snakker, til de som snakker for å tenke. I-er er også mennesker som trenger energi for å delta i sosiale sammenhenger, mens E-er får energi av å omgås andre mennesker. Man oppfatter også andre ut fra typene: E-er synes at I-er er asosiale, mens introverte tenker at E-er prater «hull i hodet» på dem.

En annen dimensjon går fra «Tenkende» (T) som baserer beslutninger fra harde fakta, til «Følende» (F), som tar avgjørelse ut fra magefølelse eller verdigrunnlag. F-er er opptatt av at mennesker skal være ivaretatt, mens T-er er mer opptatt av rettferdighet basert på regler. Her finnes det markante forskjeller mellom den generelle befolkningen og de som jobber i IT-bransjen. I følge McConnell (*) er ca. 50 % av den generelle befolkningen av type «Tenkende» mens over 80 % av programvareutviklere er det!

I prosjektsammenheng har man sjelden mulighet til å plukke team-medlemmene utfra de optimale profilene. Men med litt innsikt i fundamentale forskjeller kan man forstå og påvirke dynamikken i teamet til prosjektets beste. Som prosjektleder kan jeg gi tilgang til all faktabasert informasjon til en T, og ivareta relasjonen til en F gjennom personlig oppfølging. Jeg kan sørge for at en I får tid til å formulere seg, og legge til rette for at E deltar i konstruktive diskusjoner. Og sist, men ikke minst: jeg kan være obs på hvordan min atferd virker på andre – og forsøke å forklare hvorfor jeg har behov for «den gode praten» ved kaffemaskinen for å ivareta E og F-en i meg.

Ansvarfraskrivelse: dette er et eget fag det finnes eksperter i, noe jeg overhodet ikke er. Jeg har tatt meg friheten til å opplyse de konseptene jeg finner nyttige på en meget forenklet måte. For videre lesing kan du for eksempel lese «Ulikheter i personlige egenskaper og læring»

Er du nysgjerrig på din egen profil kan du ta en forenklet test online her.

(*)McConnell, Steve, 1999. After the Gold Rush: Creating a True Profession of Software Engineering. Redmond, WA: Microsoft Press.