Alle vil analysere deg

Alle vil analysere deg

Leverandørene står i kø for å tilby deg forretningsanalyse, men hvem skal du velge? Generalisten eller spesialisten?
Business intelligence (BI), forretningsanalyse, er et av mange motebefengte begreper i it-bransjen. Tilbydere av slike verktøy er det mange av, men utgangspunktet de kommer fra, varierer. Satt på spissen dreier det seg om generalister eller spesialister.

Før var det spesialistene som rådde analyse-grunnen. Hadde man behov for å hente ut data fra ulike systemer og sy informasjonen sammen til rapporter, ringte man selskaper som SAS Institute.

De siste årene har imidlertid generalistene kommet på banen, med Oracle og SAP i spissen. Disse leverer nå BI-funksjonalitet sammen med sine suite-løsninger for økonomi, kundebehandling og vareflyt/logistikk, og utnytter dermed at de sitter nære de systemene som kunden vil ha data ut fra.

Det argumentet bruker erp-leverandørene for hva det er verdt. BI er både enklere og billigere i en suite enn fra en spesialist, er omkvedet. Markedssjef Harlad Løvvik i Oracle bruker bilbransjen som metafor når han skal forklare hvorfor det er logisk at erp-aktørene satser for fullt på BI.

-- Det er våre systemer som er bilen. Før har andre levert speedometeret, men nå gjør vi det selv. Det er mer effektivt fordi vivet hvordan bilen er skrudd sammen, sier Løvvik.

-- Innfrir ikke

Men det argumentet mener administrerende direktør Frank Møllerop i SAS Institute Norge er langt fra å holde mål. Han er svært skeptisk til om erp-leverandørene er i stand til å levere det de lover på BI-fronten.

-- I en undersøkelse om kundetilfredhet i it-bransjen, utført av CIO Insight research i desember 2003, kom vi på syvende plass. Oracle og SAP på henholdsvis 27. og 30. Erp-leverandørene har lav troverdighet fordi de ikke har greid å innfri, hevder Møllerop.

Han peker videre på at SQL-basert teknologi (standarden svært mange databaser benytter) ikke er laget for datatransformasjon - en prosess man må i gjennom når data fra mange ulike kilder skal settes sammen.

-- Det BI gjør er å forandre data til en ny logikk. Dette krever gode verktøy, sier Møllerop, som mener erp-leverandørene i sine BI-tilbud setter programvaren til å gjøre oppgaver den i utgangspunktet ikke er designet for å gjøre.

Når datamengdene blir store - det skjer fort i et BI-prosjekt - kan man få problemer med skalerbarheten. Systemene blir trege og ustabile.

Et spørsmål om pris

Oracle går nye veier for å lokke til seg kundene. Som for resten av de store internasjonale it-selskapene, står små og mellomstore bedrifter øverst på agendaen. For å kapre dette segmentet lanserte selskapet for en tid tilbake Ebusiness suite special edition.

Dette er en erp-pakke, med forretningsanalyse-verktøy, som Oracle selger ferdig implementert til 800.000 kroner. Leveransen inkluderer også maksinvare. Løvvik mener dette bør være en interessant mulighet for bedrifter som ønsker analyseverktøy uten at det skal koste skjorta.

Løvvik innrømmer imidlertid at selskapets BI-verktøy fungerer best i homogene Oracle-miljøer. I sterkt heterogene miljøer med data fra ulike systemer tror han det fortsatt vil være rom for spesialiserte aktører. Men da blir det også et spørsmål om pris.

-- Jo mer homogene miljøer, desto mer tilrettelagt er det for erp-leverandørene. Det er dessuten ikke tvil om at spesialistene er dyrere enn leverandører som har ferdig integrerte produkter. Jo mer funksjonalitet vi leverer jo bedre blir BI-mulighetene, sier Løvvik.

Ikke imponert

Møllerop er imidlertid ikke imponert over BI-funksjonaliteten i Oracles Ebusiness suite.

-- For 800.000 kroner hos Oracle får du rapportering - ikke analyse. Det er datamining (data-utvinnning, red.anm)som gjelder. Rapportering er noe annet. Det kan bestemora mi gjøre, kliner Møllerrop til. Han mener det må borres dypt i en bedrifts ulike datakilder før man når det som er målet ved et hvert BI-prosjekt, nemlig å bedre beslutningsgrunnlaget i bedriften. Datene må hentes frem på en effektiv måte og bearbeides slik at informasjonen som kommer ut er mest mulig relevant. Da holder ikke erp-aktørene mål, mener Møllerop.

-- Til det er spesialistene de beste.