Allianse forer Statoil med konsulenter

Allianse har inngått ny rammeavtale for it-konsulenter med Statoil. Avtalen er verdt inntil 60 millioner kroner i året.

Avtalen har en varighet på ett år med opsjon på ytterligere ett pluss ett år. Årlig verdi av avtalen er estimert til 40-60 millioner kroner.

Avtalen dekker i hovedsak konsulentbistand ved Statoils hovedkontor på Forus samt ved Kårstø på Karmøy.

- Statoil er en svært spennende og viktig kunde for Allianse, og det at dagens engasjement forlenges i ny avtale er vi godt fornøyd med, sier konsernsjef Rune Jensen i Allianse i en børsmelding.

- I hovedsak dekker avtalen arbeid innen applikasjonsforvaltning, et område som er voksende i Allianse og i markedet for øvrig. Dette oppdraget er sentralt i vår videre satsing på området, sier Jensen videre.