Also Actebis signerer med Huawei

Also Actebis signerer med Huawei

Distributøren tar Huaweis produkter for det skandinaviske markedet inn i sin portefølje.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

En ny avtale mellom de to aktørene betyr at Huwais produkter for det skandinaviske forretningsmarkedet inkluderes i breddedistributørens produktportefølje.

moderne svitsjer, med serie nøkkelkomponenter WLAN, videokonferanse omfatter og Avtalen for en ICT-infrastruktur, inkludert samhandlingsløsninger. rutere,

kunne er for våre - Huaweis et o… produkter bredt har skandinaviske for Vi Huawei presentere forhandlere. å glade