Alt for DAB

I 2014 skal FM-radioen være helt borte i Norge. Da skal DAB ha tatt over, hvis Trond Giske og arbeidsgruppen for digital radio får det som de vil.

FM-båndet kasseres og alt skal handle om DAB fremover ifølge et utvalg ledet av kulturminister Trond Giske.

 

"DAB er den klart mest fleksible og økonomiske hovedplattformen for digitalradio i Norge. For å gi kringkasterne nødvendig forutsigbarhet og unngå store kostnader med lang dobbeltdistribusjon, anbefaler arbeidsgruppen for digitalradio i Norge år 2014 som tidspunkt for slukking av radio på FM-nettet," skriver arbeidsgruppen i en pressemelding.

Gruppen er oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet via Medietilsynet, og avga sin rapport til statsråd Trond Giske i dag.

Arbeidsgruppen mener at digital radio er en forutsetning for å opprettholde radioens posisjon i konkurransen mot andre medier, gi gode betingelser for allmennkringkasting og et økt innholdstilbud til befolkningen.

 

Flere kanaler

 

FM-nettet er fullt og arbeidsgruppen argumenterer med at digitale sendinger gir plass til flere kanaler, nytt tilleggsinnhold og nye tjenester. Gruppen mener at digital radio gir et større mangfold og økt konkurranse. Det er nødvendig å skifte ut store deler av FM-senderne de nærmeste årene, på grunn av slitasje og elde. De mener derfor at det vil være et fornuftig for kringkasterne å satse på digital teknologi nå, i stedet for en lang periode med nye FM-sendere. Investering i begge teknologier kan ikke forsvares økonomisk.

 

Arbeidsgruppen konkluderer med at DAB vil være den klart mest fleksible og økonomiske hovedplattformen for digitalradio i Norge. Det er videre bare kringkasting over bakkesendernett som kan gi universell og fri tilgjengelighet og full mobil dekning. Andre plattformer vil komplettere DAB og sammen utgjøre digital radiodistribusjon.

 

80 prosent neste år

 

Går alt etter planen skal DAB-dekningen være på 80 prosent i Norge i 2006. I 2007 skal NRK flytte sine analoge nisjekanaler. Innen 2009 skal det komme en politisk beslutning om å kutte ut FM-distribusjon i 2014. I 2012 skal DAB være fullt utbygd.

 

DAB-utbyggingen har vakt reaksjoner. Deler av pressen og IKT-Norge-høvding Per Morten Hoff har vært kritisk til teknologien, som anses som gammeldags. Sverige har også nylig reversert sin beslutning om full utbygging.

 

Vå egen kommentator, Arne Søiland, er ikke fullt så negativ.