Alt har et navn

Alt har et navn

DND: For å gripe fatt i et problem må vi først ha et navn på det.

Av Claire Czternasty Hembre, prosjektleder i EDB Ergogroup Consulting

Ordene vi bruker påvirker måten vi tenker på og hvordan vi handler. For å gripe fatt i et problem må vi først ha et navn på det. Om du ikke finner et navn på det, eksisterer det ikke.

Under en konferanse for noen år siden hørte jeg for første gang begrepet «teknisk gjeld». Teknisk gjeld er alt som forsinker utviklingen i et. Mest kjent er kanskje koden som ikke følger standarder eller ikke er tilstrekkelig testet, og dermed sinker framdrift inntil det blir fikset. Det kan også være mangel på gode prosesser, og ellers alle snarveier vi tar, ofte av gode grunner, i løpet av utviklingen.

Nytt navn, kjent fenomen

Begrepet var helt nytt for meg, men konseptet velkjent. For meg som hadde jobbet noen år med applikasjonsforvaltning, var det både en lettelse og en åpenbaring å få beskrevet et fenomen som jeg hadde sett og kjent symptomer på så mange ganger.

Tilbake på jobb begynte jeg å snakke om det. Det visste seg at alle jeg snakket med: Ledere, prosjektledere, selgere, og ikke minst, utviklere, hadde et eller annen form for forhold til teknisk gjeld. Noen hadde hørt om det, mange visste godt hva det var da de ble det forklart, og alle kjente igjen symptomene: Forsinkelser i leveranser, personavhengigheter («det må Kari fikse, det er jo hennes kode»), følgefeil, og så videre.

Det å nevne noe er det samme som å få en diagnose. Når vi vet hva det er, kan vi snakke om det, og kanskje det viktigste, vi kan gjøre noe med det. Jeg holdt en del foredrag om teknisk gjeld og fortsatte å snakke om det, i lunsjen, overalt. Problemområdet ble satt på agenda. Det gjorde noe med folk. Vi visste at det fantes, vi var enige om at det måtte adresseres. Det var ingen sin feil, det ble alle sitt ansvar.

Bevisstgjøring

I sin bok «Metaphors we live by» forklarer forfatterne George Lackoff og Mark Johnsen lenge før meg hvordan metaforer påvirker måten vi tenker på.

En gjeld er noe man må betale tilbake. Betale den tekniske gjelden tilbake kan for eksempel innebære å rydde i koden, å implementere eller forbedre testrutiner. Det må planlegges for, og det har en kost, nemlig renter. Ved å ta i bruk begrepet «teknisk gjeld» bidrar vi til bevisstgjøringen og et kollektivt ansvar for å gjøre noe med det.

I IT-verden myldrer det av metaforer. De fungerer ofte som en nødvendig bro mellom tekniske og ikke-tekniske interessenter, i en kompleks sammenheng. Men ikke alltid. Og vi har lov til å være kritisk overfor de begrepene vi formidler. I prosjektet vårt nå jobber jeg aktivt med å avskaffe betegnelse «war room». «Prosjektrommet» fungerer like fint, det.

Om teknisk gjeld: Deltagere under Smidig2008 diskuterer metaforen videre her: http://forum.smidig.no/forums/11/topics/400

Computerworld samarbeider med den Den Norske Dataforening (DND).

Medlemmer får Computerworlds papiravis gratis, og kan i tillegg kan lese nyheter fra DND på computerworld.no/dnd.

Innholdet er i sin helhet produsert av Dataforeningen.