Alt inn, ingenting ut

Alt inn, ingenting ut

Det offentliges løp mot effektivisering har fått seg en alvorlig trøkk med Altinn. Samtidig er markedsføringseffekten uvurderlig.
Jeg har sett Altinn i praksis; for et halvt år siden. Etter to timer med assistanse klarte Altinn fortsatt ikke kvittere for at forhøyelsen av aksjekapitalen var riktig registrert. Det sto til stryk.

Det skortet ikke på kompetanse. For den som assisterte, må det ha vært et mareritt.

To timer for å registrere noen få sifre er toppen av ineffektivitet. Målet med Altinn er det motsatte, å øke effektiviteten.

Næringsdepartementet, prosjektorganisasjonen og Accenture skylder på barnesykdommer. Problemet med barnesykdommer er at de kan være livstruende om de ikke tas alvorlig. Og alvorlig synes ikke aktørene å ta barnesykdommene.

Det var viktigere å overholde fristen for første versjon, enn å sikre at Altinn var pålitelig. Tilsynelatende fornuftig, for erfaring viser at levering i tide er det viktigste for et it-prosjekt.

Å få erfaring tidligst mulig kan gi fortrinn. Men her er det ikke snakk om være tidlig ute for å oppnå konkurransefortrinn. Det er ingen konkurrenter.

All erfaring viser at første versjoner som er upålitelige eller tungvinte å bruke blir sabotert. Det verste som kan skje er at brukerne ikke stoler på systemene. Da blir det bare rot. Konsekvensen er uproduktivitet, mens hensikten er det motsatte.

Da er det mer fornuftig å levere en halv versjon, før tiden. Den halve versjonen må imidlertid være til nytte, uten betjeningsproblemer. Det bidrar til positive reaksjoner.

Deretter får del-versjoner komme løpende. Versjon 0.6, 0.7, 0.8 som alle bidrar med å forenkle, gjør det lettere for brukerne å komme i gang og få erfaring.

Det skal bli så mye enklere, men problemet er skjematankegangen. Det virker som om prosjektet har tatt utgangspunkt i noen av de mest brukte skjemaene og lagt dem inn som elektroniske dokumenter.

Deretter er det bare å fylle inn data. Spørsmålet er hvor mye og på hvilken måte. Å fylle inn data første gang har alltid vært vanskelig, for det er så lett å misforstå og overse.

Derfor utnytter mange virksomheter erfarne regnskapsfolk i forbindelse med rapportering til det offentlige. Det er bedre å betale for kompetanse enn å bli avvist av Brønnøysundsregistrene. Deres saksbehandlere er firkantede.

Piero Corsini, IBMs europeiske direktør for offentlig virksomhet, understreker at Italia var før Norge og Sverige med elektronisk selvangivelse på nettet. I Italia har man derfor lengre erfaring. I Norge og Sverige har man hoppet over erfaringen og kommet mye lengre.

Den norske selvangivelsen benytter ikke prinsippet alt inn, men derimot alt ut. Korriger det som er mangelfullt, eller godkjenn. Det er brukervennlig. Det er produktivt.

Den elektroniske dialogen med det offentlige må være bedre enn alternativet. Derfor er kommunikasjon mellom maskin og menneske helt vesentlig.

Å skulle fylle inn alle data i felter uten støtte av systemet er forkastelig. Å fylle inn data som det offentlige har fra før i et annet system, er like forkastelig. Å måtte summere innlagte felter på forhånd er forkastelig. Å registrere data i ulogisk rekkefølge, er forkastelig.

Det virker som Accenture har glemt at suksess med rapportering er avhengig av brukervennlighet. Hva som utgjør en god dialogform mellom menneske og maskin, er fortsatt et tema for forskning og utvikling.

Man bør imidlertid ikke glemme hva dialogform og forhåndsutfylling kan bidra med. Er det problemer med å fylle ut et felt bør det være veiledning.

For ideen med Altinn er glimrende. Rapportering til det offentlige bør og skal forenkles. På hvilken måte, bidrar all støyen rundt prosjektet til å klargjøre. Det gjelder imidlertid å lytte til innvendingene, ikke avfeie dem som manglende forståelse.

Accenture har som visjon å klare å nå målet selv om oppgaven krever å omgå hindringer. Det ser så lett ut når Tiger Woods slår golfballen rundt treet. Det er ikke mulig i praksis å omgå hindringer. Altinn blir en fiasko om det krever brukerkompetanse for å omgå behovet for å forenkle.