-- Alt for mye fokus på teknologi!

-- Alt for mye fokus på teknologi!

300 telemedisineksperter fra 23 i land er nå i Tromsø for å diskutere fremtidens teknologier. For første gang er pasientenes behov tema for den store konferansen.
TROMSØ: -- Det er alt for lett å tenke bare på teknologi når det gjelder telemedisin, og alt for lett å glemme de vi egentlig jobber for, nemlig pasientene!

Dette sa Deede Gammon, som leder pasientprogrammet ved Nasjonalt senter for telemedisin, under åpningen av Tromsø Telemedicine and eHealth Conference 2004.

Også den frittstående svenske konsulenten, Angelica Frithiof, ville lære telemedisinekspertene hvordan de skal behandle pasientene bedre. Frithiof har hatt fire omfattende hofteoperasjoner, og i forbindelse med dette fant hun ut at pasientene ikke ble bra nok behandlet.

Gjemmer seg bak pc-en

I ti år har hun undervist leger, sykepleiere og annet helsepersonell i hvordan de kan kommunisere bedre med pasientene, enten ved hjelp av personlig kommunikasjon eller ved hjelp av informasjonsteknologi.

- Legestanden har alt for ensidig fokus på informasjonsteknologi. Mange leger gjemmer seg bak pc-ene, og snakker ikke godt nok med pasientene. Det vil jeg gjøre noe med. Erfaringer fra Uppsala i Sverige viser dessuten at epost kan være et meget godt hjelpemiddel for å oppnå bedre kontakt med pasientene. Mange folk tør være mer frimodige og ærlige når de digitalt chatter med legen sin, sier Frithiof til Computerworld, rett etter at hun har holdt hovedtalen på konferansen.

Det er 11 gang den internasjonale telemedisinkonferansen arrangeres i ishavsbyen. Leger, sykepleiere, forskere, ingeniører og it-folk har valfartet nordover for å møte kolleger, samt for å ta del i det som kan bli fremtidens telemedisin. I år er det nærmere 300 deltagere, en nedgang på rundt 100 personer siden fjorårets konferanse.

Å menneskeliggjøre teknologi

- Nedgangen i antall påmeldte skyldes at konferansen nå arrangeres på sommeren og ikke på høsten som tidligere. Men en grunn kan også være at programmet er vesentlig endret i forhold til tidligere år. Nå prøver vi å sette oss bedre inn i pasientens brukeropplevelse av telemedisin, samt hvordan vi kan forbedre teknologien ut fra dette, sier informasjonssjef Hilde Pettersen i Nasjonalt senter for telemedisin, som består av rundt 110 ansatte.

Nasjonalt senter for telemedisin har bidratt til at telemedisin og avansert bruk av it blir tatt i bruk i stadig økende grad i det norske helsevesenet. Telemedisin innarbeides nå i de strategiske planene for de regionale helseforetakene.

Alle regionene har etablert en regional infrastruktur, de fleste sykehus er koblet til denne infrastrukturen, og i flere regioner er nå tilknytningen av allmennpraktikerne kommet godt i gang. I fjor ble infrastrukturen for det nasjonale helsenettet realisert.

Dette muliggjør at eksisterende og nye telemedisinske tjenester kan kommunisere multimediebaserte pasientopplysninger mellom alle aktørene i det norske helsevesen. Det er også en uttalt målsetting om at alle norske borgere, på en sikker måte, skal kunne knytte seg til det samme nettverket.

Gudfaren fikk hjelp fra oven

-- Selv om resten av verden er kommet langt teknologisk er det morsomt og svært hyggelig at ekspertene må valfarte til Tromsø for å finne de beste telemedisinprosjektene. Vi har hatt de beste fagkreftene med oss for å lage denne spesialkonferansen. Selv værgudene har bestemt seg for å bidra med sol fra skyfri himmel, noe som ikke alltid er vanlig her nord, sa Steinar Pedersen på velkomstfesten, som i skjøn midnattsol ble arrangert på Kvaløya utenfor Tromsø.

Pedersen er til daglig leder for Nasjonalt senter for telemedisin. Selv om han ikke liker betegnelsen, så er Pedersen i realiteten gudfar for den internasjonale konferansen. Uten hans enorme innsats siden 1980-årene har ikke Tromsø blitt en teknologisk metropol for moderne telemedisin.