Alt om CPM, helt gratis

Alt om CPM, helt gratis

Last ned Computerworld artikkelserie om virksomhetsstyring (CPM)

Excel-ark er et nyttig verktøy og benyttes som beslutningsgrunnlag i mange bedrifter og organisasjoner. Men regneark har mange svakheter. Hva skjer for eksempel når datagrunnlaget er feil eller Excel-arkitekten slutter?

Dette er spørsmål bedriftsledere bør være opptatt av. Informasjonsmengden øker eksplosivt. Markedet endres raskere enn før. Konjunkturene svinger. Oppkjøp og fusjoner krever fleksible organisasjoner. I tillegg økes kravene til kontroll og sporbarhet. Oversikt betyr alt, og du må kunne stole på at dataene som legges til grunn for en beslutning er riktige.

Mange mener virksomhetsstyring (CPM) er svaret på utfordringen. Computerworld gir deg i denne artikkelserien oversikt over hva CPM innebærer og hvordan du skal komme i gang.

Du kan laste ned hele serien her.