Alta-kart på nett

Alta-kart på nett

Denne uken ble Alta kommunes nye karttjeneste på internett lansert. Med denne nye tjenesten tar Alta kommune ett nytt steg videre i å tilby flere og mer avanserte tjenester over nettet.
I karttjenestene finner du avanserte grunnkart, flyfoto, plan-kart, temakart for friluftsliv og muligheter for å ta ut ditt eget situasjonskart når du skal bygge. Alt helt gratis.

Karttjenesten, som du finner på www.alta.kommune.no, er lagt til rette av Norkart og driftes også fra Norkarts kontor i Sandvika, mens alle data i løsningen er etablert av kommunen selv. Tett opp-under 50 kommuner har så langt valgt Norkart som leverandør for sine "kart på nett" løsninger.

Norkart peker på i en pressemelding at det har vært en rask og positiv utvikling for kart på internett, noe som også har medført at kommunene har lagt ekstra vekt på å ha gode data tilgjengelig. I dag når man disse dataene gjennom egne portaler og egne klienter, men Norkart tror at i fremtiden vil kartdataene først og fremst nås som innebygde tjenester i mange forskjellige applikasjoner og internetttjenester.

Norkart mener det er i ferd med å skje en aldri så liten revolusjon i Norge hvor kart man før måtte langt inn i kommunens kartskap å hente, nå i større og større grad ligger ute på nettet. De peker på at dette er en forløper til en døgnåpen, og i mange sammenhenger, selvbetjent kommune - og hevder det ligger store økonomiske besparelser for kommunenorge i denne utviklingen.