Altinn har blitt voksen

Fra i dag overtar Brønnøysundregistrene driften av tjenesten Altinn. Dermed er tjenesten ferdig med pilotfaser og er etablert for godt.
Altinn er en felles elektronisk innrapporteringskanal fra næringslivet til Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Allerede nå omfatter løsningen over 80 skjema, og flere vil komme etter hvert. Målet er et felles nettsted for enkel, rask og sikker innlevering av opplysninger til det offentlige.

-- Jeg er glad for at vi nå har løsningen permanent på plass, og i full drift. Altinn skal bli et viktig bidrag for å lette innrapporteringsbyrden for næringslivet, noe som er et sentralt mål i Regjeringens "Et enklere Norge" -plan, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

-- Det er spesielt positivt at næringslivet tar i bruk de verktøyene som vi tilrettelegger. At over en fjerdedel av mva-oppgavene for 1. termin 2004 i april ble levert via Altinn er en svært god begynnelse og jeg håper at det øvrige næringslivet nå følger etter, tilføyer statsråden, i en pressemelding fra departementet.

Altinn er utviklet i samarbeid mellom flere etater og er i så måte et godt eksempel på at samarbeid på tvers av etater kan gi gode og brukervennlige løsninger for både etatene og næringslivet.

-- En viktig oppgave for den permanente organisasjonen blir nå å videreutvikle løsningen med flere tjenester, bedre brukertilpasning og flere skjemaer fra flere etater tilgjengelig. Et tett samarbeid med representanter fra brukerne har vært svært viktig for resultatet så langt. Derfor et det viktig med en fortsatt tett og løpende brukerkontakt, avslutter Gabrielsen.

 

http://www.brreg.no 

 

http://www.altinn.no