Altinn - og ingenting ut

Regjeringens prestisjeprosjekt Altinn slaktes i alle kanaler. Systemet er tregt, tungvint og gir merarbeid i stedet for forenkling.
Det har kostet 40 millioner å utvikle Altinn-løsningen. Accenture har hatt oppdraget som nå får strykkarakter av regnskapskontorer og småbedrifter i hele Norge.

Altinn er denne regjeringens flaggskip for å forenkle Norge og skal føre Norge høyere opp på alle internasjonale statistikker for "e-modenhet". De effektene kan man foreløpig se langt etter. Sentrale barnesykdommer ved systemet som næringsminister Ansgar Gabrielsen erklærte for offentlig etablert i mai, kan skremme så mange brukere unna at man har oppnådd det motsatte.

Brukervennligheten er under enhver kritikk, systemet er tregt. Ifølge opplysninger i en artikkel i tidsskriftet Mandag Morgen har det også vært mye nedetid i systemets første levemåneder .

-- Jeg syns ideen bak prosjektet er bra, men det er synd at man blir presentert for så uoversiktlig og trege brukergrensesnitt når man skal bruke løsningen, sier Kåre Nyland ved regnskapskontoret Økonor Gloppen AS til Computerworld.

For få etater

Systemet er basert på de gamle papirskjemaene, og nye teknologi-muligheter er ikke tatt i bruk. Altinn kan bare brukes hvis man har en fullversjon av Acrobat Reader, og all webkommunikasjon er basert på Microsofts Internet Explorer.

Myndighetene får også kritikk for at få etater foreløpig er med. Rikstrygdeverket og Aetat etterlyses som viktige bidragsytere, for at løsningen skal bli mer brukt av bedriftene og brukerterskelen lavere.

Systemet har hatt kapasitetsproblemer, og derfor en rekke utsettelser på leveringer. Samtidig med lanseringen av Altinn ble det også lansert en omfattende ny skjemaplikt, Aksjonærregisteroppgaven. Det var en tabbe, innrømmer både leverandøren og systemeieren, Brønnøysundregistrene.

Anti-forenkling

Politisk ledelse i Næringsdepartementet peker på Altinn når de skal fortelle om hvor mye enklere Norge er i ferd med å bli.

-- Mange bedriftsledere er uvant med teknologi og sikkerhetsløsninger som må til når skjemadata skal distribueres elektronisk. Altinn er starten på et teknologiskifte for skjemainnsending som nødvendigvis må bli krevende for urutinerte brukere, sier Tor Nygaard i Forvaltningsinfo AS.

I rapporten "IT mot skjemabelastning", som er laget på oppdrag fra Næringsdepartementet, heter deet at en teknisk løsning i seg selv ikke forenkler offentlig skjemavelde. Hovedproblemet er fortsatt den store mengden informasjon som næringslivet skal rapportere. For mange vil en elektronisk løsning faktisk kunne medføre merarbeid, i hvert fall i startfasen. Forskjellige løsninger mot ulike etater vil gjøre det enda verre, medgir Nygaard. Han synes man har gjort mange fornuftige løsningsvalg i Altinn, og vil ikke uttale seg om om hvorvidt Altinn i denne første driftsfasen vil bidra til forenkling eller ikke

Men ifølge regnskapsføreren i Gloppen påvirker krever det nye systemet i seg selv mer informasjon, og dermed mer arbeid. Som et eksempel nevner Nyland at der skattetatens gamle løsning produserte en side som kvittering tilbake, produserer Altinn-løsningen fire sider.

-- Rapportene fra systemet burde være sånn at man gledet seg til åpne dem, ikke slik det er i dag, nemlig at vi gruer oss.

Barnesykdommer

Eirik Andersen er markedssjef i Accenture, konsulentfirmaet som har hovedansvaret for Altinn-prosjektet. Han mener problemene primært handler om barnesykdommer.

-- Store deler av brukerne sier de er fornøyde. Noen er misfornøyde, men det handler om barnsykdommer. Problemene med systemene har vært de store volumene. De har oppstått når mange skal levere skjemaer på en gang. Systemet er dimensjonert for slike volumer, men det har ikke vært regningssvarende å teste dette på forhånd.

Han benekter for øvrig at systemet har vært utilgjengelig, slik det hevdes i en artikkel i Mandag Morgen.

-- Løsningen har aldri vært nede, men det har vært problemer med lange responstider. En løsning som er perfekt for brukerne kunne gått på bekostning av sikkerheten, sier Andersen.