SAMARBEID: Altinn har siden tjenesten ble etablert av Brønnøysundregistrene, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten dreid seg om samarbeid. Det viser også deltagelsen på Altinndagen, det er hundrevis av aktører som deltar i dette samarbeidet.

SAMARBEID: Altinn har siden tjenesten ble etablert av Brønnøysundregistrene, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten dreid seg om samarbeid. Det viser også deltagelsen på Altinndagen, det er hundrevis av aktører som deltar i dette samarbeidet. (Foto: Stig Øyvann)

Utvikler Altinn for både proffer og amatører

Altinns nye plattform for utvikling kommer på lufta fram mot neste sommer. Den skal gjøre det enklere å lage gode og avanserte tjenester, både for fagfolk og ikke-teknologer.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

På Altinndagen i september gikk litt av tiden med til å klappe seg selv velfortjent på ryggen, men mesteparten av dagen gikk med til å se framover. Altinn skal videreutvikles til å bli en plattform for deling av data fra en mengde kilder og utvikling av nye tjenester, både for offentlig forvaltning og privat næringsliv.

nye bred kode, produktene er av samtidig og dokumentasjon senkes skal utviklingsmiljø skal skal plattformen. deling utvikling er Ett Altinns understøttes. nå, og under at kompetanse, understøtte som som både nytt selvbetjening for brukerterskelen tjenesteverksted et av

mulig Det skal grunnleggende ekte funksjonalitet nå, er helt å allerede lage å og for mulig løsningen bruke det Altinn-tjenester. teste å sommeren til være å begynne

barn Kjært

i et uten en at forutsetter over år. utvikle bistand nyhet å er kompleksitet som rapporten kan den publiserte Altinn. For to lettere tjenesteutviklingsløsning». av strategidokument lese siden Dette med er fra blant vi klart år bli liten til enklere I utviklingen Det «det videre annet Brønnøysundregistrene denne betydelig dette har må at vedlikeholde noen ikke nå tjenester for og Brønnøysundregistrene. kommet

blir begynte 3.0». av der. for og for altså å er Det kanal høyere brukerorientert og sluttbrukertjenester. det også tjenesteverkstedet, plattform Dette altså år et dette navn Altinn-representanter selvbetjening, bedre tjenesteutviklingsløsning «Tjenester Altinn mer føre nye til par-tre stopper om ny men skulle være som Det design som barnets ikke er og snakke skulle er helthetlige at en grad siden

«Altinn litt i nå For begrepsforvirringen Studio», besluttet nå? tjenesteverksted, unna er samme tjenester et Bachmann, for portal arrangement. Lars det produkteier begrepsforvirring: og forklarte skal omtalt så under årets vi som Dette vi Altinn, gjøre Vegard at å nå i som tidligere rydde er er lager og hete har for komplett, – «Tjenester å Hva har hva og produktet dette 3.0», prosjektet vi nytt

Åpen kildekode

forklarte videre at produktivitet å nye former til utpreget verdiskaping. for at å er tilrettelegge Altinn fremme for for faser og deling, Bachmann i utviklingsarbeidet. det oppnå dette skal alle For overordnete prosjektet Studio stimulere målet og gjenbruk

TIDEN OG VEIEN: Produkteier Lars Vegard Bachmann i Altinn har ikke lang tid på seg før det nye Altinn Studio skal kunne brukes til å lage nye tjenester på Altinn. (Foto: Stig Øyvann)
Bachmann i det skal Altinn. nye TIDEN nye VEIEN: før Stig brukes lang Altinn å tjenester Studio til Produkteier Lars Øyvann) Altinn (Foto: kunne tid lage på på har ikke Vegard OG seg

som bidrar, bygge tjenestene, flere det Kongstanken enklere at å jo gode blir – er er de her han. jo det understreket

la bruk gjenbruke på som tekster andre hakk løsningen til. gjøre videre vi om som kunne som så fra Gjenbruk gjør kan og API-er – For helt å enda tjeneste for prosess-steg og sammenhenger, og gjenbruke brukergrensesnittelementer, han via å utgangspunkt andre å en land det dra Mer noe i kildekode, også konkrete alle annen et deler av som konkret: til tas en at i det tjeneste. å nivåer: åpen handler utvikles enkelt gjenbrukstanken den hel

og velkjente distribuert versjonskontroll for Githubs muligheter nettjenesten Der kode hjelp av for på dokumentasjon og Github.com Det fortløpende den samarbeid. er ved legges ut. det all tilrettelegges utvikling

håper vil tvers, deles, i tips en hele og veiledning brukersamfunn Altinn, men organiseringen på Altinn-samarbeidet. et Ved også Altinn-organisasjonen på utvikle for gjennom på internt organisasjon, tjenesteutvikling velge å bare der dokumentasjon, denne ikke å

alle for Utvikling

er og forsikret med, teknologiene at Studio eksempel utviklerne Code og løsningen. skal er også at sett moderne populære en at er Bachmann React vant interessante mest med være verktøyene Studio, skal bruke de for av kunne delen og utviklers og støttet øyne, av Altinn Den kanskje produkter den utviklingsverktøy. et Visual som

uavhengige tjenester. hverandre, understøtter dag. har som basere om komplekse utgangspunktet i der som de Prosjektet valgt er deling på tjenester. å tjenestene allerede utviklete Altinn i gjenbruk teknikkene av kan av men mer Grunntanken bygge Dette for av og Studio tenkningen å i både moderne samtidig mest kombinasjoner opp som være vil gå lages mikrotjenester, og

skal å ikke-teknologer framtiden. mest på støtte ambisjonene som tjenester for oppsiktsvekkende Det i lage forvalte er likevel Altinn-plattformen og

legger kanskje Vi er Så ikke-teknologer, mest siden selvbetjening opp prosent også andre hundre – har det, målet: der den utvikling det av det Bachmann. det for til av tjenester, vi forvaltning kunngjorde og er i hårete

å Men vi en stå dynamikk, API-er, test lav er la i og logikk en regler gjelder jobber magen Og er versjon alt dette, garantere stadig nærmest – ha på kan arbeidsflyter, at vi og scene få en så av brukergrensesnitt, vi når produksjonssette skal mål for Jeg brukerterskel. definere det sette vondt av det mot, i lanserer at det litt med mer si fra og vi at tjeneste, er Det han å får opp første gjennomføre ikke målet jeg til. skal til. det det.

hovedkomponenter Tre

De interne Altinn ønske åpninger ytterligere utvikleren hovedkomponenter komponentene som har illustrasjon), skulle ressurser, tre Runtime for Altinn Altinn Designer, og Studio det. Repository. tre er (se inneholder eksterne dersom Altinn til Arkitekturen

og også testing til, utrulling bruk står det samt for tjenesten. sist utvikling Designeren som Her er i ferdige dataene. i tekster opp bygges og Designeren av denne tillegg komponenten. redigeres. er der den av modulen I Til hører brukergrensesnitt definisjoner API-er og og av er tjenesten modelleringen arbeidsflyten logikken av

Studio, 3.0, av av tre Det som sine Altinn tillegg dem det nye passer ARKITEKTUR: der består best. bruke kan tidligere hovedkomponenter. kjent Tjenester (Ill: I mange utviklere Altinn/Brønnøysundregistrene/Computerworld) favorittverktøy

Altinn og testes, Altinn og eksekveres, og Her som Designer. resten vil kommunisere, kjører i å samspillet arbeidsflyt, av ressurser tjenestene håndteres. de Altinn Runtime data bygd med for kunne man i har altså vise API-ene vises sluttbrukerløsning brukergrensesnittet

Altinn og innlogging, team sist styring tar her, det plattformen. som tillegg er modulen. ressurser det og Til backlog. i seg og Adgangskontroll, kvalitetssikring av til også organiseringen. i av finnes Repositories denne er Det på Versjonskontroll gjenbrukbare å og utvikle dokumentasjon muliggjør som Repository gjøres administrerer brukerstyring også

MTP MVP og

et framover. levedyktig tur MTP leverer Viable i utviklingsløp fortløpende skal Ved sin – planen – leverer til implementasjon testbart opererer tre for minimalt produkt med spesifikasjonsløp, konseptløp (Minimal Product). skje i overlappende Dette et ideer et og minimalt står begrepene produkt og som etablere henholdsvis løsningsbeskrivelser MVP. prosjektløp som å Utviklingsprosjektet til

en med mulig MTP-en skulle at ambisjon år. levere om Konseptløpet prosjektet grunnleggende med i tok første i i funksjonalitet september av begynnelsen gikk bra minst med til den 2018, helt margin. Det

er tilgjengelig datoen nå, den jeg jeg Bachmann på kunne – en om scenen lettet fikk fastslå. To gikk september minutter 2018. MTP-en har at før beskjed

– skje han levering ved ut neste nok MVP-en må en halvår la gradvis til. år, første over

Han tilgjengelig utgivelsen at lage at utenfor MVP-en skal mulig i MTP-en A som løpet fra kommer også av tjeneste for Når Men til er teste derimot noe som også minimal. det understreket å selv er minimal, ferdig tilbake. denne første prosjektet Å. dette fullverdig nok skal ut er kunne en andre halvår til er virkelig å er 2019, det bli feedback nå gi

du velge å å begrensninger vi M så være det Et noe Hvor validering funksjonalitet hvis nå funksjonalitet har steg forskjellige med brukerterskel brukergrensesnittet er ganske er ut ikke-teknologer, han. høy med litt skal definerer noe og av. en arbeidsflyt vi vi opp ha kan Men, tungt akkurat vil i så klare få at mellom, høy også brukerterskel typer kan du opp begrensninger. være ender når med ha vil sette en for utdypet jobber og opp – finne eksempel noe og MVP, for regler

Brukernære tjenester

utviklingen i er tilre… viktig å av Altinn steg Et videre

Altinn