Amazon vil leie ut ebøker

Amazon vil leie ut ebøker

Amazon vurderer å lansere en Spotify-lignende tjeneste for utleie av ebøker.

Wall Street Journal melder at Amazon har inngått samtaler med flere forlag om å få i gang en nett-basert utleietjeneste for ebøker.

Etter planen skal tjenesten fungere omtrent på samme måte som Spotify, hvor kunder får tilgang til et digitalt bibliotek mot at de betaler et månedlig eller årlig abonnement.

Det er med andre ord utleie, ikke salg, av ebøker det er snakk om.

I tillegg er det i første omgang visstnok tilgang til eldre bøker, og ikke nyutgivelser.

Skeptisk til utleieplaner

Wall Street Journals kilder har ikke informasjon om hvor langt på vei Amazon er kommet med prosjektet, men de opplyser at flere forlag er skeptiske til planen.

Stadig flere leser ebøker på nettbrett, lesebrett og pc-er, og forlagsbransjen er bekymret for at slike tjenester vil komme til å påvirke salg av papir- og ebøker på en negativ måte.

Per Christian Opsahl, direktør i Den norske Forleggerforening tror at norske forlag vil ha større kontroll og innflytelse over verdikjeden enn det de får ved å overlate innhold til Amazon.

- I utgangspunktet er det ikke noe i veien for at norske forlag selv kan ta initiativ til slike tjenester, men nåværende avtaleregime har ikke avtalt betingelser for slik utnyttelse, sier Opsahl.

Han legger til at dagens avtaleverk er basert på en forutsetning om salg av bøker, ikke utleie.

Opsahl antar at norske forlag er mest opptatt av å få ut et større tilbud av norske ebøker for å få opp salget. Det er også en usikkerhet rundt i hvilken grad ebøker kan negativt påvirke papirboksalg. Samtidig skaper utgivelser for både ebøker og papirbøker nye utfordringer med hensyn til forlagsøkonomi.

- Dersom utleie av bøker ytterligere vil legge et press på prisene på digitale innholdsprodukter er dette naturligvis ikke positivt for bokøkonomien, avslutter Opsahl.

Satser på innhold

Det spekuleres at en årsak til prosjektet er å finne nye måter å generere inntekt fra salg av Amazons nye og billige nettbrett Kindle Fire gjennom å ta betalt for innhold og tjenester.

Kindle Fire koster fra $199 amerikanske dollar i nettbutikken til Amazon, noe sannsynligvis betyr at nettbrettene selges med svært lav fortjeneste.

Amazons nye nettbrett er forøvrig bare tilgjengelig i USA, i hvert fall inntil videre.