AMD fosser frem i servermarkedet

AMD er i ferd med å etablere seg skikkelig i servermarkedet på bekostning av Intel.
Ifølge en undersøkelse fra Mercury Research utgjorde Opteron-prosessorer 11,2 prosent av det totale antallet x86-serverprosessor-salget i andre kvartal.

Mercury Research måler markedsandel i antall solgte prosessorer fra leverandører som AMD og Intel, ikke prosentandelen servere som bruker AMD eller Intel-prosessorer, slik IDC og Gartner gjør.

- Markedet har blitt noe mer konkurranseintensivt. Markedsandelen reflekterer en kraftig oppsving i Opteron-salget gjennom kvartalet, sier analytiker Dean McCarron.

I første kvartal var markedsandelen til AMD på 7,4 prosent.

Store forventninger

I mange år hadde Intel x86-servermarkedet omtrent helt for seg selv. Intels Xeon-prosessorer endret måten kundene bygget sine serverparker sent på nittitallet, som en følge av kombinasjonen relativt rimelige Xeon-prosessorer og operativsystemer som Windows og Linux.

Mange it-avdelinger flyttet mange applikasjoner fra dyre RISC-servere fra selskaper som Sun og IBM over på x86-plattformen.

Men i 2003 lanserte AMD Opteron som ga it-sjefene muligheter til å kjøre både 32-bits og 64-bits applikasjoner på samme server. Intel, som hadde promotert sin Itanium 2 prosessor som den beste veien til 64-bits prosessering, ble tvunget til å lansere sin egen x86-64 brikke i 2004 for å konkurrere med Opteron.

Toppsjefen i AMD, Hector Ruiz, hadde store forventninger til Opteron-prosessoren i fjor, men klarte ikke helt å følge opp de ambisiøse målene. Han hadde håpet på en markedsandel på 10 prosent ved utgangen av 2004, men nådde bare 5,7 prosent.

Ruiz har en målsetting om en andel på 12 prosent i løpet av 2005.