Amerikanere kjøper Ibas

Amerikanske Kroll har fremsatt et tilbud om å kjøpe alle aksjene i Ibas, for rundt 300 millioner kroner. Styret i Ibas har allerede sagt ja.

Kroll er ifølge egen beskrivelse et av verdens ledende selskaper innenfor risikovurdering, og er et heleid datterselskap av Marsh & McLennan Companies - en stor aktør i profesjonelle tjenester innen forsikringsmegling

Kroll tilbyr en rekke tjenester innenfor dataetterforskning og finans, sikkerhet og teknologi i over 25 land. Krolls hovedteknologiselskap og datterselskap er Kroll Ontrack, som tilbyr elektronisk papirbasert granskning, dataetterforskning og datarekonstruksjon-tjenester til bedrifter og myndigheter.

Positivt for Ibas

Dette selskapet sluker etter all sannsynlighet nå norske Ibas med hovedsete på Kongsvinger. Kroll har fremsatt et frivillig tilbud til alle aksjonærer på 23,5 kroner per aksje - noe som priser transaksjonen til knappe 300 millioner kroner. Det er en premie på vel 50 millioner kroner ut fra gårsdagens markedsverdi.

Tilbudet er støttet av styret i Ibas som kontrollerer 57,35 av alle aksjene i selskapet.

Styret uttaler at dette er positivt for Ibas og de ansatte, at kjøperen i dette tilfellet er en industriell eier som har til hensikt å videreutvikle selskapet.