Amerikansk forbilde

Amerikansk forbilde

Ifølge amerikansk grunnlov skal all informasjon samlet inn av offentligheten være gratis for publikum. En netttjeneste lar deg se det meste av den informasjon som er samlet.
Mens man i Norge og EU fremdeles har store diskusjoner om hvem som eier informasjonen om det offentlige, og hva det skal koste å få tak i informasjonen, er det i USA ingen tvil. All statistikk, geografiske kart og undersøkelser, samt eksempelvis meterologiske data som det offentlige selv har funnet frem til, skal tilrettelegges gratis for alle interesserte.

I Norge ble det i 2004 lagt frem en offentlig utredning om denne type data og prising. Problemet for de offentlige etater som sitter på dataene er at de ikke er fullfinansiert av staten og at de dermed må ta seg betalt for sine data for å "overleve". Dette betyr at instanser som Statistisk sentralbyrå, Statens Kartverk og Meteorologisk institutt stadig vekk må være kreative for å skaffe penger til veie, og at de selger sine data på ulike måter og former.

Det foreligger forslag i EU-systemet om at man skal legge seg på den amerikanske modellen, men foreløpig er det altså en rekke data det koster penger å få tak i, og det offentlige har "lov", eller føler seg tvunget om man vil, til å ta betalt for den jobben de gjør.