Amerikanske datakjendiser ser fremover

Amerikanske datakjendiser ser ti år fremover: Gordon Moore, Steve Balmer, Scott McNealy, Larry Ellison, Bob Metcalfe, Vinton Cerf, Ester Dyson, John Chambers, Carly Fiorina.
Gordon Moore (73)

Kjent som: En av Intels grunnleggere og formuleringen av Moores lov i 1965: Ytelsen dobles hvert halvannet år, i 1995 revidert til annet hvert år. Er i dag styreleder emeritus i Intel.

-- Hva er viktigste informasjonsteknologi om ti år?

-- Det blir ingen store kvalitative endringer. Mye dreier seg om å utnytte det som finnes nå. Vi vil fortsatt vente på talegjenkjenning, som får enorm betydning når det først kommer.

-- Du er skeptisk til dna-chips og pc-er basert på kvanteteknologi?

-- Kvantemekanikk står langt unna praktisk anvendelse. Jeg klarer ikke å se hvordan det skal kunne påvirke det vi kaller datamaskiner.

Steve Ballmer (46)

Kjent som: Leder verdens mektigste dataselskap. Med i Micrososoft siden 1980, først som økonomisjef. Konsernsjef siden 2000.

-- Hvilken datateknologi har påvirket deg mest?

-- For ti år siden reiste jeg hjem fra Australia. Med meg hadde jeg en bærbar pc og åtte oppladede batterier. Det var kult: På fanget lå alt jeg trengte på en forretningsreise: e-post, presentasjoner og lesestoff.

-- Hva kommer til å påvirke deg like sterkt de neste ti årene?

--Ingen anelse, men jeg tror at systemene blir raskere, mer sammenvevde, mer fleksible og enklere å bruke.

-- Hvordan vil bedriftenes it se ut om ti år?

-- Mye mer av det daglige arbeidet blir satt ut. Beslutningstakerne vil konsentrere seg om å effektivisere anvendelse og systemhåndtering, og dermed bidra til økt produktivitet.

Scott McNealy (47)

Kjent som: Visjonen om at "nettverket er datamaskinen", og som toppleder i Suns Microsystems. Kontroversiell og notorisk Microsoft-hater.

-- Hvilken ny teknologi vil stå for den neste store omveltningen i næringslivet?

-- Trådløst blir neste store gjennombrudd. Problemet med ip har alltid vært at den må knyttes til en maskin.

-- Hvilke teknologiske framsteg kommer til å påvirke vår hverdag mest?

--Tilgjengelighet. Pc og web må bli like pålitelig som telefonen er nå. Nettet blir sikkert, privat og pålitelig. Mye som i dag er vanskelige å gjøre, blir enkelt.

-- Hvorledes vil it-sjefens arbeid forandres de neste ti årene?

-- Mer fokusering og mindre vertikal integrasjon. Flere it-funksjoner og infrastruktur blir lagt utenfor organisasjonen. Fokus rettes mot å levere tjenester til selskapets produksjon.

-- Hvordan vil bedriftenes datamaskiner se ut om ti år?

--De vil være over alt, men usynlige. Alt vil inneholde en datamaskin. Vi kommer til å tilbringe mindre tid med pc-er vi arbeider på og mer tid på de vi ikke merker noe til.

Larry Ellison (58)

Kjent som: Grunnlegger, styreleder og konsernsjef i Oracle, den ledende leverandøren av relasjonsdatabaser. Kjent som en av bransjens krasseste retorikere.

-- Hvilke spørsmål diskuterer it-bransjen om fem år?

--Vi vil prate om at dataindustrien har modnet. Silicon Valley-æraen er over. Bransjen vil være preget av konsolidering: Stormaskiner, bedriftssystemer, infrastruktur, datasentra.

--Hvordan vil en vanlig it-avdeling se ut?

-- Det blir mange interne analytikere: Folk som ser på informasjon og tolker den, - som vet hvilke informasjonsbehov bedriften har og hvor informasjonen finnes.

Bob Metcalfe (56)

Kjent som: Skapte Ethernet i 1973 mens han underviste ved Stanford University, og grunnla 3Com i 1979. I dag en høyt profilert it-synser og -guru, og investor med høy risikoprofil.

-- Hvilken datateknologi har påvirket deg mest?

--Internett: Helt siden jeg i 1969 første gang kom på nett. Google forandret mitt liv.

-- Hvordan vil it-avdelingene forandre seg de neste ti årene?

-- It-sjefen og hans stab forsvinner etterhvert som it blir mer selvsagt. It blir stadig viktigere, mer usynlig og noe alle må beherske. Noe av det it-avdelingene gjør i dag må fortsatt utføres: Teknologien er fantastisk, men ofte enkel. Alt for mye slippes ut før det er modent.

Vinton Cerf (59)

Kjent som: Internettets "far" og en av skaperne internettprotokollene tcp/ip. I dag arkitektursjef i WorldCom og styreleder i Icann.

-- Hvordan ser du på nettes framtid?

-- Økt båndbredde kommer som en følge av optiske sentraler. Mobil teknologi blir viktigere. Internett i mobile telefoner er en interessant utvikling. Om ti år får vi et paradigmeskifte med overgang til kvantebasert kommunikasjon.

-- Nettet oversvømmes av et utall forskjellige terminaler som kan bæres rundt og være integrert i alt fra biler og kjøleskap til vinkorker til strømper. Men nettets økonomi gir grunn til bekymring. Mange har problemer med forretningsmodellene. Vi må spørre oss om vi virkelig forstår økonomien i systemet.

-- Hvordan vil du at nettet skal utvikle seg?

-- Jeg håper at det blir et verktøy for å bevare kultur som ellers ville gått tapt. Det er fascinerende å forestille seg at det meste vi vet om mennesker kommer til å være tilgjengelig for de aller fleste.

Ester Dyson (51)

Kjent som: Svært profilert synser i USA. Sto bak nyhetsbrevet Release 1.0, som fra 1983 og i mange år var it-markedets viktgste temperaturmåler. Arbeidet mye med it i Øst-Europa.

-- Vil en ny teknologi endre næringslivet like mye som pc og saksbehandlingssystemer?

--Snakker vi stort, kommer det til å bli bioteknologi, som ikke har noe med datamaskiner å gjøre. Men jeg gir ikke opp håpet for it.

--

Hva blir de store it-framskrittene de neste ti årene? -- Vi blir oppkoplet hvor vi enn er. Informasjons- og kommunikasjonshåndtering blir mer effektivt. Vi vil få bedre verktøyer som holder rede på hva vi gjør og hvordan vi samarbeider.

-- Har it-industrien passert høydepunktet?

--Nei. Bedriftene kommer ikke til å bygge dårligere systemer. Informasjonsmengden øker radikalt og dermed behovet for å bygge stadig bedre systemer for å håndtere denne informasjonen.

John Chambers (53)

Kjent som: Konsernsjef i Cisco Systems.

-- Hva er den viktigste teknologien i ditt liv?

-- Med bredbånd harv i fått en produktivitetsvekst for individ, bedrift og samfunn som vi aldri tidligere har opplevd maken til.

-- Hva er den neste teknologien som vil forandre næringliv og våre daglige liv?

--Nettbasert utdanning. I fjor sparte vi

(Cisco, red.anm) over 130 millioner dollar på e-læring internt og sammen med våre partnere. -- Hvorledes vil it-ledelse endre seg de neste ti årene?

--Konsernsjef og it-sjef må arbeide i partnerskap for å oppnå produktivitets- og lønnsomhetsvekst og de mål bedriften må ha for å overleve og vokse i framtiden.

Carly Fiorina (48)

Kjent som: Konsernsjef og styreleder i "nye" Hewlett-Packard, og med det en av USAs mektigste næringslivsledere. Viktigste drivkraft bak fusjonen mellom HP og Compaq.

-- Hvilke teknologiske framskritt har påvirket bedriftenes måte å gjøre forretninger på mest?

--Det dreier seg mye om å knytte sammen adskilte systemer og bedrifter. Det vil føre med seg et stort antall forandringer i bedriftene og et stort antall teknologiske endringer.

-- Hvilken markedssituasjon lå bak fusjonen mellom Compaq og HP?

--Kundene behov for å finne felles standarder og globale løsninger som fungerer like bra overalt. Denne trenden vil bare forsterke seg. Programvareindustrien vil konsolidere seg, slik tjenesteleverandørene allerede gjør.

Ditt råd til bedrifter som skal slå seg sammen?

-- Uansett sammenslåinger eller ikke: It-sjefen må sette forretningsvirksomheten først og it-virksomheten deretter. Første bud: Teknologien skal løse forretningsmessige problemer.