Amerikanske ingeniører ned i lønn

For første gang på 32 år opplever amerikanske elektro-ingeniører nedgang i lønnen.

Tall fra bransjeorganisasjonen IEEE-USA, som har over 225 000 medlemmer, viser at gjennomsnittslønn har falt med 1 500 dollar. Dette er første gang det er en dropp i lønnen siden de begynte å registrere lønnsutviklingen i 1972.

Leder for IEEE-USA, John Steadman sier i en kommentar at de ikke er overrasket over tallene, men at de vekker bekymring.

Det er outsourcing, hard konkurranse fra gjestearbeidere og økende
helseforsikringskostnader som blir pekt på som årsaker til lønnsnedgangen.

Samtidig har gjennomsnittlønnen i USA steget med 3 prosent, skriver Reuters.

I 2003 var gjennomsnittslønn for en amerikansk elektroingeniør 99 500 dollar.