Amerikanske myndigheter støtter Bill Gates

EU kommisjonens beslutning om bøtelegging av Microsoft har skapt reaksjoner i det amerikanske Konkurransetilsynet.
EU kommisjonen har beordret Microsoft til å levere en utgave av opertativsystemet Windows, uten Windows Media Player, til det europeriske markedet. Dette fordi Kommisjonen mener at Microsoft misbruker sin sterke posisjon på operativssytemer for å fremme sine øvrige produkter.

Til tross for at det i mange år har pågått en kamp mellom amerikanske myndigheter og Microsoft, støtter ikke USAs konkurransemyndigheter EUs beslutning. Tvert i mot hevder sjefen for "antitrust" i det amerikanske justisdepartementet at måten EU har håndtert denne saken på vil svekke innovasjonen og hjelpe Microsofts konkurrenter, fremfor å styrke konkurransen i markedet.

Hewitt Pate som er assisterende statsadvokat sier i en uttalese at rekordboten på 492,7 millioner euro som Microsoft har fått av EU er: "uheldig". Pate mener at boten ligger langt over det EU har gitt til selskaper som har bedrevet prissamarbeid og kartellvirksomhet. Og han mener at denne skjevheten sender et dårlig signal om EUs konkurransemyndigheters prioriteringer.

Amerikanske myndigheter startet sin egen sak mot Microsoft i 1998, og den endte med et forlik i 2002. Men selv om myndighetene den gangen foreslo å splitte opp Microsoft, har de aldri foreslått at Microsoft skulle fjerne deler fra Windows, sier Pate.

Hewitt Pate mener at å fremme konkurranse på bakgrunn av å endre et selskaps produkt, kan få uheldige konsekvenser.

- God konkurransepolitikk må unngå å hindre innovasjon og konkurransemulighetene til selv dominerende aktører. I motsatt tilfelle risikerere man å beskytte konkurrentene og ikke konkurransen, noe som kan føre til at innovasjonen og sluttbrukerne blir skadelidende, sier Pate.

I uttalelsen fra Hewitt Pate heter det også at de til tross for denne kritikken, anser forholdet og samarbeidet med EUs konkurransemyndigheter som godt.