Analytiker frykter skykonflikt

Analytiker frykter skykonflikt

En ny Forrester-rundspørring avslører frykt for hva overgangen til skybaserte tjenester kan bety for forholdet mellom produsenter og forhandlere.

En rundspørring blant forhandlere i regi av analyseselskapet Forresten avslører økende frykt for at overgangen til skybaserte produkter og tjenester skal føre produsentene og forhandlerne på kollisjonskurs.

Forrester har ifølge CRN gjennomført en verdensomspennende rundspørring blant forhandlerne på vegne av organisasjonen Outsource Channel Executives.

Undersøkelsen avslører frykt for at produsentene vil overlate forhandlerne til seg selv og i stadig større grad selv stå for leveranser utenfor kanalen.

Også blant analytikere frykter man at utviklingen kan få produsentene til å glemme kanalens betydning og viktighet.

- I kappløpet mot skyen har mange produsenter glemt at kanalen er det avgjørende verktøyet i relasjonen mot kundene, sier Forrester-analytiker Tim Harmon, ifølge CRN.

Uklare roller

Han mener den teknologiske utviklingen reiser viktige spørsmål om rollefordelingen.

- Spørsmålet om hvem som er den faktiske tilbyderen eller leverandøren av nettskybaserte tjenester blir stadig viktigere ettersom stadig mer teknologi flyttes til nettskyen, understreker Harmon iføgle nettstedet.

Han etterlyser dessuten et bedre samarbeid fra produsentens side for å bistå forhandlerne med å tilpasse sine forretningsmodeller til nettskyen.

Frykter for arbeidsplasser

Den hurtige overgangen til nettbaserte tjenester kan også gi seg utslag i form av færre arbeidsplasser, noe det amerikanske konsulentselskapet AMI Partners blant annet frykter. Selskapet frykter arbeidsplass kan gå tapt fordi forhandlerne kan tilby et bredere utvalg av ytelser med lavere omkostninger og færre ansatte.

Mangler strategi

Til tross for den økende oppmerksomheten mot nettbaserte tjenester, har de færreste ennå tatt seg tiden til å utarbeide en konkret nettskystrategi. SDå langt er det stort sett kun de største og rikeste firmaene som har satt særlig fokus på skyen.

Les også: 95 prosent mangler nettsky-strategi