Analytiker frykter skykonflikt

Analytiker frykter skykonflikt

En ny Forrester-rundspørring avslører frykt for hva overgangen til skybaserte tjenester kan bety for forholdet mellom produsenter og forhandlere.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

En rundspørring blant forhandlere i regi av analyseselskapet Forresten avslører økende frykt for at overgangen til skybaserte produkter og tjenester skal føre produsentene og forhandlerne på kollisjonskurs.

Forrester organisasjonen blant på CRN har av forhandlerne vegne Executives. gjennomført Channel en rundspørring ifølge verdensomspennende Outsource

til utenfor i for Undersøkelsen selv produsentene kanalen. vil at avslører grad stå overlate frykt seg større og forhandlerne for selv leveranser stadig

kan Også betydning blant analytikere man å få til at produsentene kanalens frykter og utviklingen glemme viktighet.

kundene, CRN. det i I avgjørende mot ifølge er Tim verktøyet kanalen kappløpet sier - Forrester-analytiker Harmon, at produsenter mot relasjonen mange glemt skyen har

Uklare roller

spørsmål viktige reiser Han den utviklingen rollefordelingen. teknologiske om mener

stadig iføgle hvem ettersom teknologi Harmon - den leverandøren stadig er som av flyttes faktiske viktigere tjenester blir tilbyderen mer nettskyen, Spørsmålet nettstedet. nettskybaserte om eller til understreker

forhandlerne side dessuten tilpasse et fra samarbeid Han nettskyen. å med sine forretningsmodeller produsentens til for å bistå etterlyser bedre

arbeidsplasser Frykter for

overgangen til hurtige nettbaserte kan Den tjenester og…