Anbudet som druknet

Anbudet som druknet

Telenor skal konsolidere sine hundre datainstallasjoner. EDB skal konsolidere datamaskinene. Resultatet er kjøp av og fra IBM.
Telenor innså at over hundre steder med datamaskiner som krevde betjening, var altfor kostbart. Anbudsinnbydelsen som ble sendt ut hadde en ramme på rundt en milliard kroner. Bransjen ble fristet.

Tidlig datt to av tilbyderne ut. Dernest skulle det gjøres demonstrasjon av konsolideringen. Av en eller annen grunn ble ikke demonstrasjonen avholdt samtidig.

Beslutningen trakk ut. For å sikre det fremtidige arbeidet ble EDB Business Partner trukket inn i mars. Dermed fikk de jobben med å realisere konsolideringen. Til gjengjeld ville EDB ha et ord med i laget.

Tre måneder burde være lang nok tid for et utvidet anbud, men ingen avklaring skjedde. I begynnelsen av september begynte man å nærme seg, men beslutningen ble ikke tatt. I fjorten dager til ble et femtitall spørsmål drøftet. Det var vilje til å yte noe ekstra og de siste detaljer som skulle på plass.

Hvorfor er et ubesvart spørsmål, for hvem som kunne levere, var i praksis besluttet mye tidligere. Hewlett-Packard har den seneste tiden bare vært med for å gi et skinn av konkurranse.

EDB brøt reglene for det opprinnelige anbudet til Telenor og knesatte nye. Innkjøp over fem år, salg av virksomhet, markedsføring av sin leverandør overfor tidligere kunder, er ikke noe man avgjør helt på tampen.

Besøket til IBMs europasjef og IBM Global Services toppsjef midt i september var kronen på verket. Da ble man enige om samarbeidet.

Så var det juristene som skulle sikre at det avtalte. Det het seg at de trengte fem uker. Og fem uker gikk. Kontrakten ble tildelt IBM torsdag 16. september. Avtalen ble kjent torsdag 21 oktober.

Alle ser frem til samarbeidet. 6.300 servere i EDB og nærmere 1.700 servere i Telenor er til vurdering, heter det i en pressemelding. Med en slik formulering kan man undres på hva man har gjort i rundt to år.

Har ikke nettopp serverne vært til vurdering? Har ikke IBM på en overbevisende måte bevist at de makter oppgaven med å konsolidere? Er det i praksis bare kostnadsrammen som er fastlagt? Lønnsomhetsbetraktninger i hvert enkelt tilfelle?

Med EDBs oppkjøp av det tidligere NIT må konsolidering av data og maskiner vurderes på nytt. Datavirksomheten skal foregå i Bergen, Hamar og Oslo.

Hva som skal gjøres hvor, og i hvilken takt konsolideringen skal gjennomføres er naturligvis åpent, siden det opprinnelige anbudet fra Telenor har druknet i kryssende interesser.

Under alle omstendigheter skal konsolideringen til Telenor gjennomføres. 40 datarom vil forsvinne. Flesteparten av deres ansatte vil også forsvinne. EDB har ikke råd til ekstra bemanning. Telenor blir kvitt et problem, gamle maskiner og ansatte har blitt en byrde, spesielt i lys av kostnadsreduksjonen i Delta 4-programmet.