Ansatt for å skrive på Wikipedia

Ansatt for å skrive på Wikipedia

Den svenske riksantikvaren vil publisere info der folket er.

Folket er på Wikipedia. Derfor har Riksantkvarieämbetet (RAÄ) nå søkt hjelp fra folk som er aktive på nettstedet.

RAÄ etterlyser to personer som i et prosjekt skal lære myndighetene å utnytte plattformen, skriver Computer Sweden.

De to skal ha ulike spesialkunnskaper. Den ene skal være pedagog og kurse tjenestemenn i Wikipedia-skriving. Den andre skal være systemtekniker som skal se på det tekniske aspektene for publissering.

In residence

Modellen med wikipedianere som samarbeider med kulturinstitusjoner kalles Wikipedians in residence. Tanken er at informasjon må finnes der borgerne ferdes. Og selv om Wikipedia-skribenter er flinke, er det ikke alle av dem som nødvendigvis har fullkunnskaper om det som faller innunder RAÄs felt.

- Om man søker på et begrep i Google, er Wikipedia en av de første treffene man får. Da går man dit for å få svar. Men om det er dårlig innhold, får man dårlig svar, sier Lars Lundquist, enhetssjef i RAÄ.

RAÄ har vært digitalt proaktive også tidligere, og lastet for eksempel opp 1000 bilder på Flickr for et par år siden.

Også i Norge

I Norge er Jon Birger Østby landets første wikipedian-in-residence, ifølge Wikipedia. Han arbeider med å formidle kunnskapen om Norsk Folkemuseums samlinger via Wikipedia og er tidligere leder for ABM-Utvikling.