Ansatte overtar Scandpower

Ansatte overtar Scandpower

Hydro og Elkem selger seg ut og de ansatte kjøper Scandpower Information Technology.

Scandpower IT er en konsulentbedrift som primært jobber for det offentlige og innen telekomsektoren. Selskapet var en del av Scandpower AS som ble etablert i 1970 med Norsk Hydro og Elkem som majoritetseiere.

 

It-selskapet var ett av tre selskaper i Scandpower As. De to andre drev med henholdsvis petroleumsteknologi og risk management. Hydro og Elkem har nå solgt seg ut av alle tre.

 

Få endringer 

 

Nå tar 15 av de ansatte over. Ifølge administrerende direktør Harald Aaneby skal selskapet fortsette som før uten store endringer i strategien.

 

Selskapet hadde en omsetning på rundt 20 millioner kroner i fjor og et resultat på omtrent en million.

 

Ingen av partene ønsker å offentliggjøre de økonomiske betingelsene ved oppkjøpet.