Ansettelser: Det er fali det

Ansettelser: "Det er fali det"

DND: Hele 15 prosent av alle ansettelser er en bommert.

Av Rolf Nævra, Daglig leder i Magellan og styreleder i Faggruppen HR- og organisasjonsutvikling

For en tid siden gjennomførte et av de store rekrutterings- og bemanningsselskapene en spørreundersøkelse blant norske bedriftsledere om feilansettelser. Deres tilbakemelding tydet på at rundt 15 % av alle ansettelser kunne karakteriseres som en bommert.

Dette ble omtalt i media som en oppsiktsvekkende nyhet, og her måtte næringslivet virkelig skjerpe seg.

Men, når en tenker på alle de beslutninger som fattes i norsk næringsliv hver dag, så må en vel, hvis undersøkelsen viser et korrekt bilde, heller konkludere med at det er en oppsiktsvekkende positiv nyhet. På hvilket annet område kan norske næringslivsledere fortelle at 85 % av alle beslutninger er en innertier? Men denne undersøkelsen viste altså at 85 prosent av alle ansettelser var ”spot on”.

Rekrutteringsselskapet som hadde foretatt undersøkelsen fulgte opp i ukene etter med å fortelle til media at ”De fleste tabbene begås når "gjør det selv"-metoden følges, vi som kaller oss profesjonelle har ikke lov til å foreta feilrekrutteringer.” Det framkom ikke hvorvidt det siste var en konklusjon man kunne trekke fra undersøkelsen, eller om det bare var ren ønsketenkning.

Vel, det er nok her som på andre områder, at statistikk og såkalte undersøkelser kan brukes til det meste! Ikke minst til å få medieomtale.

Sannheten, slik jeg ser den er at:

  • Det er trolig mer enn 15 prosent feilansettelser.
  • Og det har aldri blitt dokumentert at bruk av rekrutteringsselskap reduserer risikoen for feilansettelser med en sannsynlighet som er signifikant. Dessverre.
  • Den viktigste grunnen til å benytte et rekrutteringsselskap, er å få flere relevante kandidater inn i prosessen og derved øke valgmuligheten. I dag er det skrikende mangel på kandidater, særlig til spesialiststillinger, og i noen, men langt mindre grad, til lederstillinger. Et rekrutteringsselskap som driver aktiv headhunting kan bidra til at oppdragsgiver får møte kandidater som ellers ikke ville kommet inn i prosessen.
  • Selve utvelgelsen er du selv den beste til å foreta. All erfaring viser at den viktigste syretesten består i å kjøre kandidatene opp mot reelle problemstillinger og utfordringer i stillingen, og det er det neppe noen rekrutteringsselskaper som kan gjøre på en bedre måte enn oppdragsgiver selv.

Det er nok dessverre slik at de gamle rekrutteringsselskapene, som rekrutterer ”alt til alle”, mangler personer med dybdekompetanse innen det fagområdet de rekrutterer til. For disse selskapene er rekruttering synonymt med ”salg”. En god rekrutterer er flink til å få inn oppdrag og ”close” rekrutteringer. Deres ansatte lever ofte av ren provisjon eller er partnere med eget AS, det vil si, uten fast lønn. Det er naivt å tro at kvalitet står i høysetet for den enkelte når dette er rammebetingelsene.

Hvis du vurderer å engasjere et rekrutteringsselskap, håper jeg det er for å få inn flere kandidater/headhunting, og gjerne få hjelp til å foreta en første vurdering. Den siste vurderingen bør du gjøre selv. Min erfaring er at de fleste ledere kjenner igjen Miss Norway når de møter vedkommende.

Hvis du ikke klarer det, bør du kanskje se deg om etter en annen jobb.