Antall tilbydere øker

Ved utgangen av juni er det registrert 144 aktive aktører innenfor områdene fasttelefoni, mobiltelefoni, internett og leide linjer.