Antall tvangsavviklinger doblet

Antall tvangsavviklinger doblet

I august økte antall tvangsavviklinger med hele 93,3 prosent.

Selv om konkurstallene sett under ett, gir en økning på 10,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, så er det en dramatisk økning av selskaper som blir tvangsavviklet.

Melder ikke fra

Ifølge konkursregisteret ble det registrert 367 konkurser og tvangsavviklinger, mot 332 i august i fjor. 53 av disse ble tvangsoppløst.

Det vil si at mange selskaper unnlater å sende inn årsregnskap, melde endelig sletting i Foretaksregisteret eller at de ikke oppgir styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor.

Store variasjoner

Selv om konkurstallene totalt sett steg i august, er det store variasjoner fra fylke til fylke. Hedmark hadde en økning på 137,5 prosent sammenlignet med august i fjor. Buskerud fikk en økning på 80 prosent.

Ved å sammenligne tallene ser vi også at flere fylker opplevde en nedgang. Nord-Trøndelag fikk en nedgang på 58,3 prosent og Troms fikk 50 prosent færre konkurser.

Flere tusen konkurser

Det er første gang siden mai at antall konkurser øker, men det er for tidlig å si om økningen vil fortsette.

- Konkurstallene er relativt stabile, med en liten nedgang så langt i år. Oppgangen for august i år i forhold til i fjor er liten, så vi må vente til neste måned for å se om trenden har endret seg, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret i en pressemelding.

I løpet av årets åtte første måneder er det registrert 3 730 konkurser og tvangsavviklinger her i landet, mens det i samme periode i fjor ble registrert 3 851. Dette er en nedgang på 3,1 prosent.