Anti-hvitvask for småbanker

SAS Institute tilbyr nå en anti-hvitvaskingsløsning tilpasset små og mellomstore banker og finansinstitusjoner.

Foreløpig har det største presset etter å oppfylle globale reguleringer og innføring av et anti-hvitvaskingssystem ligget på de største bankene. Nå kommer også presset mot de mellomstore og små, skriver SAS Institute i en pressemelding.

 

Systemet kalles SAS Money Laundering Detection og skal hjelpe mindre finansinstitusjoner å oppfylle anti-hvitvaskingsreguleringer ved å støtte automatiserte prosesser for deteksjon, undersøkelse og rapportering, ifølge Inge Krogstad, Strategidirektør i SAS Institute AS.

 

Den nye anti-hvitvaskingsløsningen inkluderer datamodeller, data-, og systemintegrasjon, alarmmotor, grunnleggende rapporteringsfunksjonalitet, transaksjonsovervåkning og  avansert analyse.