Anti-Microsoft-guru støtter DRM

Anti-Microsoft-guru støtter DRM

Advokaten Lawrence Lessig har gjort det til et livsverk å kjempe mot Microsoft, Apple og copyright-organisasjoner. Nå gir han Suns DRM-initativ sin velsignelse.

Han er regnet som en av de fremste talsmennene for et idealistisk internett. Det har derfor allerede vakt oppsikt at Lawrence Lessig uttaler seg positivt om et DRM-system. 

Lessig besøkte Oslo i fjor for å tale Roma midt imot på Kopinors 25-årsjubileum. I et forum der talerne overgikk hverandre i å gratulere seg selv og Kopinor med innsatsen for å samle inn vederlag på vegne av opphavsrettshavere, manet Lessig til å tenke helt annerledes.

- Moderne kunst er helt avhengig av fri bruk av innhold for å overleve, sa Lessig.

Han betegnet copyright-folkets higen etter digital kontroll som absurd og desperat.

Lessig er sterkt forbundet med Electronic Frontier Foundation, der han sitter i styret. Han var også det amerikanske justisdepartements ekspertadvokat i den omfattende antitrustsaken mot Microsoft.

Han har etablert Creative Commons, et system som skal sikre forfattere og andre opphavsrettshavere inntekter gjennom med en friere og enklere kontrollmekansime enn den full opphavsrett tradisjonelt forutsetter.

Støtter Sun

Derimot har Lessig vært sterkt imot alle former for DRM ( Digital Rights Management), som jo er det verktøyet opphavsrettsforeningene vil bruke for å digitalisere rettighetskontrollen.

Inntil nå. Her er et utdrag fra Lessigs blogg fra i går:

"Sun har nylig kommet med ulike annonseringer rundt sitt openDRM-prosjekt. Etter mitt syn har de kommet noen veldig viktige bidrag til alle DRM-prosjekter. Slik jeg har sett det beskrevet, vil systemet kunne implementeres slik at enkeltpersoner kan godkjenne "rimelig bruk" og låse opp kopibeskyttet innhold, mens det beholdes en merking som vil spore misbruk. Sun har også beskrevet en plattform som skal gjøre det mulig for en forfatter å skru av DRM-en".

Provoserer menigheten

Videre skriver Lessig "Dette er bra. Men enkelte vil forveksle lovprising av bedre DRM med lovprising av DRM", hvorpå han forsikrer at han helst skulle hatt en DRM-fri verden. Men:

"Man må gjerne hate DRM, men det går an å tenke, at skal det først finnes DRM, bør det være slik Sun foreslår."

Ikke uventet høster Lessig massiv kritikk i kommentarene til bloggen sin. Det er ikke så vanskelig å provosere denne menigheten, nemlig.