Anvendt it-forskning kuttes

Anvendt it-forskning kuttes

Sintef sier opp 20 programvareutviklere, mens NR sparker fem av sine it-forskere. Både private og offentlige oppdrag svikter.
To av Norges viktigste miljøer for anvendt it-forskning strever i motbakke. Sintef IKT må kvitte seg med mellom fem og ti prosent av sine ansatte. Rundt 20 personer, i første rekke forskere, må forlate forskningsinstituttet i løpet av første halvår 2005.

It-forskningen i Norsk Regnesentral (NR) sliter enda tyngre. Administrerende direktør Lars Holden mener myndighetene må ta mye av ansvaret for at 15 prosent av de ansatte, det vil si fire til fem personer, må gå fra "Department of Applied Research in Information Technology" (DART). Forskning innen e-læring rammes særlig hardt.

-- Anvendt it-forskning sliter fordi de offentlige midlene i stadig større grad setter grunnforskning i fokus, sier NR-sjefen.

Skriker høyest

Ifølge Holden har bevilgningene til grunnforskning økt jevnt og trutt, mens anvendt it-forskning er nedprioritert.

-- Grunnforskningsmiljøene på universitetene skriker høyest, hevder han.

I tillegg til at anvendt forskning lider under statlige omprioriteringer, har universitetene for fullt kastet seg inn i kampen om prosjektmidler og tilleggsbevilgninger. På toppen av det hele spiser de såkalte sentrene for fremragende forskning mer av forskningsressursene enn tidligere.

Men også oppdragene fra private bedrifter svikter. Hos NR har omtrent halvparten av prosjektene privat finansiering. Hos Sintef utgjør private oppdrag 80 - 90 prosent av oppdragsmengden.

-- Vi har lavere oppdragsmengde både på maskinvare- og programvaresiden. Programvareutvikling går dårligst, sier konserndirektør Aage J. Thunem i Sintef IKT.

De fleste av dem som må gå fra Sintef, arbeider i Trondheim. Men også avdelingen i Oslo blir berørt av nedskjæringene.

Forståelse

Alle som er overtallige skal ha fått beskjed. For tiden forhandles det om alle formalitene som hører med i en oppsigelsesprosess. De ansattes organisasjoner i både NR og Sintef er inneforstått med at det er nødvendig å tilpasse driften til markedet.

-- Vi innser at det er blitt færre forskningsoppdrag. Sintef IKT henger etter endringene i markedet, sier Ingunn Holem Geving, leder av Tekna privat i Sintef.

Mens konsulentmarkedet fikk en knekk for et par år siden, har nedgangen i forskningsoppdrag for alvor blitt merkbar i år. Så mens konsulentselskapene opplever økt etterspørsel, viser oppdragsforskningen fortsatt nedadgående kurve.

Geving ser også med bekymring på at universitetsmiljøene utvikler sin såkalte randsone-virksomhet.

-- Krybba er rimelig tom samtidig som det er blitt enda flere hester, sier fagforeningsrepresentanten.