AOLs inntekter skrumper

Verdens største internettilbyder opplever et kraftig fall i annonseinntektene.

Internettdivisjonen forventer en inntektssvikt på 7 milliarder dollar i dette regnskapsåret.

Det tilsvarer en salgssvikt på hele 35 prosent. Selskapet forventer likevel et positivt resultat på mellom 1,7 og 1,8 milliarder dollar.