Ap-mann klapper for Meyer

Ap-mann klapper for Meyer

Skolelinux-sjef Knut Yrvin vil ha regjeringsskifte, men skryter av Morten A. Meyer. Yrvin har dagens etappe i Computerworld.no's valgintervjustafett.

- Hva er det viktigste it-politiske spørsmålet for deg?

- Åpne standarder og konkurranse, det å slippe til aktører i markedet. Det Morten Meyer har gjort det siste halvåret, er et langt skritt i riktig retning når det gjelder å trekke det offentlige it-Norge framover.

- Spiller det noen rolle for din virksomhet hvem som styrer landet?

- Ja det gjør det. Vi har en regjering som fører en passiv næringspoitikk. Jeg er tilhenger av en aktiv næringspolitikk. Vi investerer i framtidsrettet industri i utlandet, hvorfor skal vi ikke gjøre det i Norge? Det er vel og bra med Skattefunn, men vi trenger en styrket it-forskning. Det skjer store kutt nå om dagen, uansett hva politkerne sier.

- Hva er bra og dårlig med rammebetingelsene for norske it-selskaper?

- Det er bra at det har skjedd en kraftig styrking av viljen til å gi like konkurransevilkår for de ulike it-leverandørene, altså at anskaffelsesprosedyren er bedret i det offentlige.

- En dårlig ting er at deler av offentlig sektor binder nytt medieinnhold til Microsoft Media-formatet, for oss tilhører dette rammebetingelsene. Med tv på nett er det viktig at allmennkringkasterne ikke begrenser konkurransen i markedet ved å kreve at kundene har et forhold til én bestemt teknologileverandør.

- Trenger landet en it-minister; og hvem hadde i så fall vært ideell i jobben?

- Ja, det trenger vi. Jeg tror en moderniseringsrolle er nødvendig når staten legger om fra papir til nett. Om ti år er alt flyttet til nett. En kandidat er den nåværende, en annen er Jørund Leknes i SV. Han er ung, men vi trenger unge folk i en slik rolle.

- Stemmer du blågult eller rødgrønt?

- Jeg stemmer på Arbeiderpartiet. Jeg er selv partimedlem.

I morgen går intervjustaffettpinnen videre til Toril Nag, telekomdirektør i Lyse Tele.