Apache kan friste småbedrifter

Både Ergo Groups teknologidirektør Rune Wiik (bildet) og IBM hilser Apaches ESB-initiativ velkommen. Microsoft er derimot skeptisk.

ErgoGroups teknologidirektør Rune Wiik tror Apaches inntreden på integrasjonsområdet vil gi bedre samspill mellom programvareprodukter som ikke er basert på åpen kildekode.

Han tror også at åpen kildekode-miljøet vil presse ned prisen hos de etablerte leverandørene.

-- De etablerte må levere nedskalerte løsninger som blir billigere. I tillegg vil de spesialiserte integrasjonsselskapene bruke den åpne kildekoden som basis for egne løsninger, sier Wiik.

Det er først og fremst mindre bedrifter som vil ha glede av prisnedgangen teknologidirektøren forventer seg.

De etablerte leverandørene vil fortsatt kunne ta seg godt betalt for den ekstra funksjonaliteten som er nødvendig i kompliserte it-miljøer.

Standardisert

Også Are Torgersen, løsningsarkitekt i IBM, understreker at åpen kildekode er best egnet i enklere it-løsninger. Han hilser Apaches ESB-initiativ velkommen og viser til utvikling på andre programvareområder.

-- Dette er en utvikling vi blant annet har sett innen applikasjonsservere. Etterhvert som teknologien blir mer moden og det blir flere løsninger, ser vi at det blir det mer open source, sier Torgersen.

Skeptisk

Microsofts Ole Tom Seierstad er mer skeptisk. For mens Wiik og Torgersen tror Apache Software Foundation vil bidra til at standardiseringsarbeidet innen integrasjon vil skyte fart, trekker Seierstad fram konflikten mellom åpen kildekode og standardisering.

-- Hvem tar ansvar for at løsningene fungerer sammen, spør Microsofts mann.

Faren er at løsningene som utvikles i åpen kildekode-miljøet vil leve ved siden av løsninger som følger spesifikasjonene til standardiseringsorganisasjonene.

Seierstad påpeker at alle kan bruke etablerte spesifikasjoner, for eksempel for web services. Han stiller seg derfor tvilende til at ESB basert på åpen kildekode vil påvirke prisnivået i særlig grad.