Apache-miljøet utvikler Enterprise Service Bus

Billigere og mer standardiserte integrasjonsløsninger kan bli resultatet, når Apache Software Foundation nå starter utvikling av ESB med åpen kildekode.

Integrasjon står høyt på dagsorden i de fleste it-selskaper. Bakgrunnen er at kundene skriker etter enklere og mer standardisert integrasjon av ulike applikasjoner og løsninger.

Dessuten ønsker utviklerne seg mindre program-moduler som brukerne kan sette sammen etter behov.

Begrepet Enterprise Service Bus (ESB) dukker stadig oftere opp i integrasjonssammenheng Dessverre har alle programvareprodusentene sin egen definisjon av hva ESB egentlig er.

Det gjør at det er langt fram til den felles "bussen" som skal knytte sammen moduler og applikasjoner.

Felles forståelse

I slutten av august ble det kjent at Apache Software Foundation (ASF), miljøet som midt på 90-tallet utviklet verdens mest bruket web server, nå går tungt inn i arbeidet med å utvikle integrasjonsprogramvare.

Det kan bidra til å gi it-verden en felles forståelse av hva ESB egentlig er.

-- Det er en svært god ide med open source integrasjonsprogramvare. Vi trenger det for å tvinge fram større grad av standardisering, sier Tor Henning Hetland, sjefskonsulent i Objectware.

Standardisering og felles forståelse av hvilken funksjonalitet en ESB skal ha er nødvendig for at åpen kildekode-entusiastene skal komme opp med integrasjonsløsninger som fungerer også i heterogene miljøer.

Liten konkurranse

Ifølge Hetland, som også er president i Javabin, er konkurransen i integrasjonsmarkedet begrenset. De store leverandørene har delt markedet mellom seg.

Og fortsatt er mye av løsningene som kalles ESB "foilware" som ikke er realisert i produktene.

-- Oftest må de store leverandørenes kunder velge alt eller ingenting. Jeg tror tiden nå er inne for mer standardiserte løsninger, sier Hetland.

Apaches ESB-prosjekt kommer i kjølvannet av Java-applikasjonsserveren Geronimo som så dagens lys i 2003. Sammen med Java Business Integration (JBI) vil dette utgjøre de sentrale containerne i integrasjonsløsningen.

Fra Sri Lanka

Apache nye ESB-prosjekt har fått navnet Synapse. Til forskjell fra andre åpne ESB-initativ fra Iona, Sun og andre, lover Synapse en ren web services-implementasjon basert på SOAP, WSDL og den omfattende WS*-stakken.

Synapse kom til Apache fra Sri Lanka, hvor selskapet WSO2 hører hjemme. Folkene i WSO2 oppfatter Enterprise Service Bus som et uklart og omstridt begrep, og har derfor kalt koden for et meglingsrammeverk (Web Services mediation framework).

X-broker

Kjernen er X-broker, donert av Infravio. Dette programvareselskapet vil sammen med Blue Titan, Iona og Sonic Software bidra til Synapse-prosjektet.

-- Målet er å lage et allestedsnærværende og standard kjøremiljø for web-tjenester, sier Miko Matsumura i Infravio til IDGs nyhetstjeneste.

IBM og Ergo hilser Apaches ESB-initiativ velkommen, mens Microsoft er skeptisk. Les hvorfor her.