David + Goliat = Sant

David + Goliat = Sant

Åpen kildekode er et fullverdig alternativ til lukket kildekode, men modellene vikler seg mer og mer inn i hverandre.

Årets store hendelse i åpen-kildekode miljøet, GoOpen-konferansen, trakk 600 deltagere over to dager i april.

Det krydde i krinker og kroker i det nyoppussede Folketeatret i Oslo. To statsråder og andre politikere holdt innlegg og ga sterk støtte til det offentlig finansierte Friprogsenteret. Nå gjelder det å legge makt på ordene.

Jeg holdt ett av plenumsforedragene og forsøkte å nyansere bildet. Tiden jeg hadde til rådighet strakk ikke til. Her kommer derfor en oppsummering av det jeg hadde på hjertet.

Ikke friprog

Jeg bruker ikke det vedtatte begrepet "friprog" fordi det bringer tankene inn på "gratis". Åpen kildekode programvare er ikke gratis. Kundene betaler som oftest ikke lisensavgifter, men de betaler for tjenester som integrasjon, vedlikehold og støtte. Dessuten krever utstrakt bruk av åpen kildekode programmer fra mange ulike miljøer, at kundene har betydelig egenkompetanse. Det koster også penger.

Åpen kildekode programmer skal heller ikke være gratis. Det er ikke mulig å bygge langsiktig virksomhetskritisk infrastruktur på produkter som kommer og går. Løpende inntekter skaper stabilitet – forutsatt at de er store nok. Kundene må være sikre på at produktene vil være der, med full støtte, også om fem eller ti år. Og at de blir videreutviklet, ikke glemt. Det krever leverandører som tjener penger. Kommersielle vilkår gjelder.

Da bevegelsen åpen kildekode startet, rådet idealismen. En liten gruppe innovatører og entusiaster bidro sterkt med kunnskaper og arbeidsinnsats, uten å ta seg betalt. De arbeidet for fellesskapet. De så på seg selv som en undergrunnsbevegelse i kamp mot utsugerne, de kommersielt drevne selskapene med sine proprietære produkter. Spesielt hatet de Microsoft. Kampen sto mellom "good guys" og "bad guys", katedral og børs.Alt dette er historie. The bad guys som Oracle og IBM er i dag helt sentralt plassert i åpen kildekode-verdenen, uten deres innsats hadde modellen ikke vært i nærheten av der den er.

I dag representerer åpen kildekode en fullverdig alternativ modell til lukket kildekode. Les videre på neste side!

Åpen Kildekode