Deler med Europa

Deler med Europa

Et nytt samarbeid skal få offentlige etater i hele Europa til å gjenbruke hverandres frikode-programvare.

Osor.eu er navnet på en ny europeisk delingsportal som ble "avduket" under et møte i Brüssel torsdag. Osor står for for "Open Source Observatory and Repository for European public administrations".

I likhet med norske delingsbazaren.no, som ble lansert i vår, skal denne portalen fungere som en møteplass for aktører som ønsker å dele egenutviklet programvare med andre.

Målet er å gjøre 100 prosjekter tilgjengelig i løpet av året, forteller Christer Gundersen i det norske Friprog-senteret.

- Vi bidrar med to norske prosjekter fra dag én. Det er Frikomport, en løsning for kursadmininstrasjon, og helsekompetanse.no, sier Gundersen.

Fellesløsninger

Sistnevnte, utviklet ved Senteret for telemedisin i Tromsø, er en elæringsplattform.

- Den har allerede stor utbredelse i Norge, men kan selvsagt også brukes til andre formål enn helsesektoren. Derfor er den også egnet for aktører fra andre land.

Frikomport, utviklet av EZ Systems i Skien, er en plattform for å administrere og følge opp kurs i offentlig sektor. Programmet er allerede i bruk i 30 norske kommuner og interessen for det er stor, forteller Gundersen.

- Den er finansiert av Kongsberg kommune og Fornyingsdepartementet, til en pris på til sammen 1,2 millioner kroner. At programmet med noen lokale tilpasninger også kan brukes internasjonalt, viser hvordan rimelige utviklingsprosjekter kan få enorm nytteverdi, sier han.

LES OGSÅ: Vil kvotere inn fri programvare

Utfordringen er å finne de som har prosjekter i gang som de kan tenke seg å dele med andre, og sørge for gjenbruk, mener Gundersen.

Lite kode

Ifølge Gundersen, er Frankrike og Spania kommet lengst når det gjelder å spre og dele frikode-basert programvare. Over 300 slike programmer er tilgjengelige via Frankrikes nasjonale delingsportal.

Men det norske potensialet er godt, også internasjonalt, mener han.

- Per i dag ser vi på minst 10-15 programmer som kan passe for den europeiske portalen.

LES OGSÅ: Danner Linux-konsern

På delingsbazaren.no er det nå listet opp rundt 25 norske prosjekter. Men foreløpig finnes ikke det fnugg av kildekode på selve portalen.

- Det er ikke avgjørende for en god utbredelse at selve koden er tilgjengelig på portalen. Frikomport er et godt eksempel på det. Delingsbazaren henvender seg primært til it-sjefene, som vil finne riktig kontaktinformasjon dersom de ser noe interessant. Men det skal også komme kode. Fra 15. august vil enkelte prosjekter være presentert med tilhørende kildekode.

LES OGSÅ: Innstilling: nei til fri programvare i anbud

Les om:

Åpen Kildekode