Omforming erstatter Linux

Omforming erstatter Linux

Å snakke om Linux og åpen kildekode skaper lite interesse. Nå er det omforming som trigger Red Hat-kundene.

- Red Hat har gått fra ett produkt til mange produkter og løsninger, sier Jimmy Sköldberg, nordisk direktør i Red Hat.

Målet er å kunne sette sammen et systemgrunnlag som kan bidra til å omforme kundenes it-løsninger. Systemgrunnlaget benytter et sett med produkter og tjenester, men sentralt står applikasjonstjenestene basert på Jboss og ekstra tjenester for skyen fra Open Stack.

Red Hat er derfor en ideell partner for konsulentfirmaer og programvarehus som vurderer å utvikle eller tilpasse egne eller andres applikasjoner for et skytilbud enten internt eller kommersielt. I Norge er det rundt ti partnere. Målet er 20 om to år.

Red Hat er en stor bruker og en stor bidragsyter til åpen kildekode. Prisen på programvaren reflekterer arbeidet å gjøre kildekoden robust og driftssikker. Med en betalingsmodell hvor det betales løpende for programvaren fra Red Hat, blir inngangsbilletten og totalprisen rimeligere enn de fleste andre alternativer.

Assistanse og kompetansetilførsel gir ekstra inntekt. Basert på sitt produkttilbud ble omsetningen i 2012 1,13 milliarder dollar. I år forventes en omsetning på nærmere 1,5 milliarder dollar.

Overtatt for Unix

Linux har blitt en suksess siden det ble lansert i 1991. Det har helt overtatt for Unix hos alle de store it-produsentene.

- Mange prosjekter jobber med å migrere fra HP-UX eller Suns Solaris fordi våre produkter har et «Enterprise-nivå», fremholder Jimmy Sköldberg.

Red Hat er alltid et teknologialternativ til Microsoft hos de kjente it-produsentene. Men Red Hat er ikke den eneste versjonen av Linux for datarommet. Selv hevder Red Hat at de har over 70 prosent markedsandel.

- Linux vokser med 20 prosent per år, Windows vokser med ti prosent. Linux vokser på virksomhetskritiske løsninger, fremholder Jimmy Sköldberg.

Det støttes av vurderinger gjort av analysefirmaet IDC. På utviklingssiden vokser Linux med over 21 prosent mens Windows Server e r på tolv. Innen applikasjoner er veksten på 22 prosent for Linux og åpen kildekode mens Windows-miljøet vokser med litt under ti prosent. Unix-miljøet har negativ vekst på rundt tre prosent.

Men alt for ofte er Red Hat mer et alternativ som er kjekt å ha, enn en virkelig realitet for it-leverandører. Det er virtualiseringssuksessen til Vmware som har ødelagt for Linux i en rekke miljøer. Resurstildelingsfunksjonen ESX til Vmware er kjent, tilsvarende er Microsofts Hyper-V.

Konsekvensen er at KVM, Kernal-based Virtual Machine, har lidd, men etter at Open Virtual Alliance er blitt en del av Linux Foundation, er det større moment.

- KVM kommer til å vokse raskt på grunn av en unik kombinasjon av ytelse, lav kostnad og fleksibilitet, sier Scott Firth, IBMs direktør for programvaredefinerte omgivelser i forbindelse med OVA inngår i Linux Foundation.

For veldig mange fagfolk også de som er tilhengere av et felles åpent alternativ til Microsoft, forbinder KVM som Keyboard, Video and Mouse.

Mange tilhengere

Men innen de store it-produsentene finnes det mange tilhengere av det utvidete Linux-miljøet. For det har et betydelig potensial. Innen vitenskapelig bearbeiding er Linux udiskutabelt. På det området yter datamaskinene bedre enn om de benytter andre operativsystemer.

Linux blir en komponent i et større fundament, et fundament som ikke spør om operativsystemer, virtualiseringsfunksjoner, applikasjonsstjenester og nettverkssløsninger.

Cloud OS er i ferd med å bli et begrep. Open Stack representerer de utvidete applikasjonstjenestene. Skytjenestene til Amazon og Google er basert på åpen kildekode.

Read Hat har forstått at det teknologiske budskapet allerede har hatt sin misjon. De som forstår verdien av Linux-miljøet har valgt. Red Hat har derfor omformet budskapet slik at det får videre appell. It-transformasjon og forretningstransformasjon de nye stikkordene for hva Red Hat kan bidra med.

- Vi setter sammen en løsning for it-transformasjon, enten lokalt eller som et skytilbud, fremhever Jimmy Sköldberg.

Klar for skyen

Det er nye tjenester Red Hat skal bidra til å realisere på en mer kostnadseffektiv måte. Med sitt totaltilbud innen tjenestegrunnlag kan Red Hat bidra til skytjenesten Platform as a Service, PaaS.

Forutsetningen for PaaS er programvaren Openshift som lar tilhengere av åpen kildekode tilby et totaltilbud for tjenester, med en rekke språk fra det åpne kodemiljøet og tre alternative databaser.

Red Hat er tilhenger av hybride skyløsninger hvor virksomhetene kan velge hvor tjenesten skal leveres fra. Derfor er Openshift både tilpasset virksomheten og et eksternt skytilbud.

- Behovet for hybrid Cloud er stort. Hybrid-løsningen har fortrinn siden den både kan være her eller der. Strategien er å adressere behovet med rette ressurser, påpeker Jimmy Sköldberg.

Derfor har organisasjonen i Norden vokst til 55 personer med ambisjoner om å bli 100. Derfor trekkes det frem sterke partnere som Atea og Steria. Derfor ser nye skytilbydere på Red Hats teknologi. Derfor omfavner Red Hat Ciscos nye programvarefremstøt ACI, Application Centric Infrastructure.

I Atea er det rundt et dusin fagfolk som kan og er sertifisert på Red Hat. Hvor involvert Steria er, er usikkert for Sterias talsperson har ikke tid til å svare.

- Fokuset er mot konkurranseforbedrende prosesser. Når vi snakker om Business Transformation begynner ledelsen vi snakker med å lytte, særlig i det offentlige, avslutter Jimmy Sköldberg.

Forretningsomforming er ambisiøst, men i India ser de på Red Hats teknologi med stor interesse. Programvaren for BPM, Business Process Management er i den forbindelse interessant.

Les om:

Åpen Kildekode