Perens: - Stå imot press fra mektige selskaper

Perens: - Stå imot press fra mektige selskaper

Det nye kompetansesenteret må klare å stå imot press fra store selskaper som søker innflytelse, mener åpen kildekode-pioner.

Bruce Perens var en av grunnleggerne av selve åpen kildekode-initiativet i 1998, og er derfor en autoritet innen alt som har med åpen kildekode å gjøre. CV-en hans er intet mindre enn imponerende, uansett hvilket forhold man måtte ha til bevegelsen. Norge har etter hvert blitt Perens’ andre hjem. Han innehar nemlig en stilling ved Høgskolen i Agder, som for øvrig nylig har blitt oppgradert til universitet, hvor han både har forsket og forelest i sommer. Perens var en av foredragsholderne ved åpningen av det nye kompetansesenteret for fri programvare, og Computerworld slo av en prat med åpen kildekode-pioneren.

LES OGSÅ: Røys klippet snoren for fri programvare

Perens er klinkende klar på hva som blir det viktigste for senteret i oppstartfasen.

- Det blir definitivt å holde på uavhengigheten, og ikke si de tingene som store selskaper ønsker at de skal si, slår han fast, og forklarer at slike sentre ofte er utsatt for press fra mektige selskaper med sine egne agendaer.

Åpne fenglser

Perens er også opptatt av at alle bedrifter som er avhengige av programvare snarest bør skifte til frie løsninger. På denne måten frigjøres midler som heller bør brukes på å utvikle det han kaller forretningsdifferensiatorer. Det vil si elementer som gjør bedriften ekstra attraktiv i forhold til konkurrenter. Han eksemplifiserer ved å trekke frem nettbutikken Amazons overtak på tradisjonelle bokbutikker, grunnet blant annet bidrag fra brukerne og koblinger mellom ulike produkter.

I løpet av sitt opphold i Norge har Perens møtt flere representanter fra regjeringen. I den anledning har han bedrevet rådgivning rundt bruk av fri programvare i det offentlige. At enkelte sår tvil om sikkerheten rundt åpne løsninger, flirer han av.

- I New York bruker de åpen kildekode i drift av fengslene. Det er vel et område hvor man skulle tro sikkerheten sto i høysetet, ler Perens.

Les om:

Åpen Kildekode