Sintef vil utvikle prediksjonsmaskin

Sintef vil utvikle "prediksjonsmaskin"

Åpne data kommer til god nytte når forskere skal prøve å forutsi uhell i oljebransjen - eller i verste fall rydde opp etter et.

Oljebransjen er blant dem som kan dra nytte av it og åpne datasett på helt nye måter innen risikohåndtering. I disse dager, hvor flere og flere offentlige data åpnes opp til fri benyttelse, blir risikovurdering og overvåkning stadig bedre.

- Ofte har risikoanalyse vært utført ved å gi et bilde av en gitt statisk tilstand, og det samme risikobildet er brukt over lengre tid. Det man tenker på nå er å få til et mer dynamisk risikobilde som i større grad er basert på den tilnærmede nåsituasjonen, som stadig endrer seg, sier Bjørn Skjellaug, forskningssjef i Sintef Ikt.

LES OGSÅ:

Vil gjerne slippe kabler

Det er flere sektorer enn bare oljevirksomheten som er interessert i at man har overvåkning av og kontroll med et stadig endret risikobilde. Maritim sektor og havbruksnæringen, for eksempel.

Helhetsbilde

For å få en best mulig beredskap, kan en også koble ulike datasett for å stå bedre rustet om uhellet skulle være ute. Værmeldingen og meldinger om havstrøm i kombinasjon med havkart kan for eksempel si noe om hvilken vei olje flyter, som kan være relevant å koble sammen med data for skipstrafikk, fiskebestand, turiststeder i området...

- Ulike datasett kobles sammen til et mest mulig forståelig helhetsbilde, sier Skjellaug.

Helhetsbildet de får kan for eksempel brukes som underlag for å få svar på hvilke ressurser som må settes inn etter oljesøl, enten for å begrense eller rydde opp.

- Når skaden har skjedd er det for sent, da handler det om å redusere skaden, mens det er like viktig å kunne forutsi hva som skjer hvis en skade oppstår.

Forholdsregler

Sanntidsovervåkning av oljeplattformer, koblet med prediksjon, kan gi et mer nøyaktig bilde av hva som er på gang. Her hentes kontinuerlig informasjon fra de mange sensorene på en oljeplattform som så sammensettes, i stedet for å bruke gamle data fra loggen. Det gir et mer levende risikobilde, om systemet også klarer å bruke dataene til å ligge i forkant kan uhell avverges, påpeker Skjellaug.

- Utblåsningen på oljeplattformen i Mexico-gulfen var ikke noe som plutselig skjedde, det hadde bygget seg opp. Hadde man vært i stand til å monitorere, hadde man kanskje vært i stand til å se det komme og tatt sine forholdsregler og avverget uhellet, sier han.

- Hvis det oppstår en brann og du ikke har brannslukningsutstyr, kan du ikke gjøre så mye annet enn å forlate åstedet. Men om brannen er liten og du har utstyr, kan du gjøre en innsats og kvele brannen ved fødsel. Man kan kanskje si noe av det samme om risikohåndteringen tilknyttet ulykken i Mexico-gulfen.

Les om:

Åpen Kildekode