Størst på open source

Størst på open source

Helse Sør-Øst har kjøpt Norges hittil største prosjekt basert på fri programvare. - Vi er på vei oppover i it-verdikjeden, sier Heidi Arnesen Austlid.

Det Trondheim-baserte selskapet Acando har vunnet kontrakten for et system som skal ta seg av inngående kvitteringer og utbetalinger til pasientenes konti for reiseutgifter.

Helseforetakene overtar saksbehandling av refusjon av reiseutgifter i 2010. Rundt 200 saksbehandlere vil ta systemet i bruk. Helse Sør-Øst RHF har på vegne av de regionale helseforetakene valgt Acando som leverandør av denne saksbehandlingsløsningen.

- Dette er den første store kontrakten der man leverer et forretningssystem med mange sluttbrukere. Det viser at fri programvare er på vei oppover i it-verdikjeden, sier Heidi Arnesen Austlid, direktør for Friprog-senter, til Finansavisen.

Bibliotek

Løsningen er basert på fri kildekode med programvare fra Sun Microsystems og Alfresco og den bygger videre på den eksisterende nasjonale NISSY-løsningen. Løsningen vil bli levert med Avella, Sun Microsystems og Redpill Linpro som underleverandører.

Kontrakten har en ramme på rundt 40 millioner kroner fordelt på utvikling, innføring og forvaltning i en 5-årsperiode. I tillegg har kontrakten en opsjon på forlengelse av forvaltningen utover 5 år med en verdi på cirka 15 millioner kroner.

Acando-sjef Aasmund Frøseth håper ifølge Finansavisen at prosjektet kan danne grunnlag for et bibliotek med komponenter for helsevesenet basert på åpen kildekode, og støttes av fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Åpen Kildekode