Vietnam storsatser på åpen kildekode

Vietnam storsatser på åpen kildekode

Proprietær programvare skal fjernes til fordel for åpen kildekode i Vietnam.

Senest 30. juni 2009 skal alle statlige it-avdelinger i Vietnam sørge for å ha installert åpen kildekode, ifølge retningslinjer fra departementet for informasjon og kommunikasjon.

Fjerningen av proprietær programvare er første steg i et større nasjonalt program som skal stimulere anvendelsen av åpen kildekode. Samtidig skal alle offentlige it-ansatte utdannes i den nye og åpne teknologien.

Rask overgang

Målsettingen på lang sikt er å utrydde avhengigheten til proprietær programvare.

Innen utgangen av 2010 skal 70 prosent av alle statlige servere kjøre programvare basert åpen kildekode, og 70 prosent av de ansatte skal ha fått opplæring i open source. I tillegg skal minst 40 prosent bruke åpen kildekode i sitt daglige arbeid, ifølge de statlige retningslinjene.

Departementet oppfordrer også alle private it-selskaper i Vietnam til å slutte å benytte piratkopier av proprietær programvare og i stedet gå over til open source.

Les om:

Åpen Kildekode