Åpen Linux-krangel

Åpen Linux-krangel

Linus Torvalds vil bygge opp et felles nettsted for patenter beregnet på tilegnet open source-miljøene. Det blir som å spytte i motvind, synes Bruce Perens, mannen som definerte Open Source-begrepet.

Forsøkene på å lovfeste retten til å søke patenter på programvare, blant annet i EU, har splittet programvarebransjen. I grove trekk har de store, mektige selskapene vært for, mens små, uavhengige selskaper har vært mot patenter.

Kronargumentet mot patenter på programvare har vært at siden programvarekode består av matematiske algoritmer, vil det å patentere programvare være som å patentere logikk.

Men mange bedrifter mener det uansett er nødvendig å patentere egen teknologi for å sikre intellektuelt eierskap og inntekter relatert til dette.

I sommer stemte EU-parlamentet mot EU-kommisjonens utkast til et direktiv som ville åpnet for programvare-patenter i Europa. Selv om parlamentet har begrenset makt, er patentsaken i EU fortsatt uavklart.

Nå vil mannen som skrev Linux-kjernen tilby Open Ssource-utviklere patentbeskyttelse.

Patent-lab

Open Source-miljøene har hovedsakelig markert sterk motstand mot lovforslagene fra EU. Men det er ingen logisk umulighet å tilby patenter til fri bruk for andre.

Nå vil Linus Torvalds og OSDL (Open Source Development Labs) lage en egen "patentpool" for uavhengige programvareutviklere.

Under Linuxworld-messen i forrige lanserte de derfor "patent commons project". Meningen er å samle programvarepatenter og patentsøknader på ett sentralt sted, til fordel for de miljøene og den delen av industrien som støtter programvareutvikling basert på åpen kildekode.

Blant annet har IBM, Red Hat, Novell, Nokia og Novell frigitt intellektuell eiendom til Open Source-formål. Tilgangen til disse ressursene skal nå sentraliseres.

-- Vårt mål er å gjøre det enklere for utviklere og industrien å dra nytte av det gode arbeidet utført av leverandører, enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å tilby patenter og intellektuell eiendom for å støtte miljøet, sier Stuart Cohen, administrerende direktør i OSDL, i en kunngjøring på konsortiets nettsted.

Vil minske trusselen

Hensikten er også å garantere tilbyderne at patentene blir administrert med sikte på å tilskynde utvikling og bruk av programvare basert på åpen kildekode. Dessuten forsikrer OSDL at disse patentene ikke kan brukes mot dem på slik programvare.

OSDL vil opprette en database og et bibliotek som skal inneholde patentsøknader, lisenser for programvarepatenter og patenter.

"Commons"-prosjektet vil bidra til å demme opp for den trusselen som patenter kan bety for open source-miljøene, tror Torvalds, fordi det blir lettere for patentholdere å tilgjengeliggjøre patentene i en felles "pool".

-- Programvarepatenter utgjør en stadig større potensiell trussel mot folks mulighet til å arbeide sammen på åpen kildekode, sa Torvalds på Linuxworld.

Aktivist-kritikk

Men den kjente open source-aktivisten Bruce Perens har lite til overs for Torvalds' initiativ. Perens er kjent som hovedforfattereren av The Open Souce Definition.

Ifølge Bruce Perens er tiltaket nytteløst, fordi de aktuelle patentene kommer fra "feil folk".

Selv om selskaper som IBM, Sun og Nokia har donert intellektuell eiendom til Open Source-bevegelsen, vil en slik patent-pool ha liten nytte. Grunnen er at bidragene vil komme fra Open Source-venner, og ikke fra fiendene, mener Perens.

-- Denne poolen blir som å spytte i motvind, sa Perens på Linuxworld-messen.

En patent-pool vil ikke kunne forsvare utviklerne mot patentkrav, fordi de fleste patentholderne har krysslisensieringsavtaler med hverandre, mener han.

-- Så hvis Microsoft er motstanderen, hjelper det fint lite, sa Perens.

Tusenvis av patentbrudd

Perens tror patenter for programvare må håndteres via advokater og politikere. Ifølge Perens bryter Open Source-programvare med "titusenvis" av patenter innvilget i USA. Og eventuelle rettssaker vil ikke nødvendigvis gå i Open Source-folkets favør.