Åpenhet varer lengst

Åpenhet varer lengst

Det finns to slags programvare: Den som er gratis og den som koster penger. Er det andre forskjeller?

IBM er verdensmester i antall patenter, tusenvis av patenter har de fått godkjent. IBM må mene at patenter gir god beskyttelse. Derfor var det oppsiktsvekkende da de i januar donerte 500 patenter til "patent-allmenningen" som Open Source Development Laboratory bestyrer.

Alle kan bruke disse patenter og bygge produkter på dem. IBM er ikke alene. I mindre skala har blant annet Nokia, CA, Red Hat og Sun Microsystems gjort det samme. I alle år har Sun vært en bastion av proprietær hardware og software ) likevel valgte de å plassere operativsystemet Solaris i åpen-kildekode domenet.

Noe viktig holder på å skje. Åpen-kildekode er blitt mainstream. Å utvikle ny programvare i et velorganisert samarbeide mellom engasjerte programmerere verden over skaper bedre produkter billigere enn hva store organisasjoner alene klarer å få til.

Nye ideer vinner hurtigere frem og feil blir oppdaget raskere. Åpen-kildekode produkter som ikke koster penger vil konkurrere med de kommersielle på stadig flere områder, og de vil stjele omsetning fra dem. Men leverandørene tror at nye markeder vil åpne seg, så totalt sett vil markedet bli større. Akkurat som da pc-ene ble standardisert for 15 år siden:

Riktignok hardnet konkurransen til, men det var et mye større marked å slåss om. Dessuten vil det oppstå nye forretningsmodeller og nye aktører innen tjenesteleveranser. Få bedrifter våger å ta åpen-kildekode produkter i bruk på kritiske områder hvis de ikke kan kjøpe hjelp fra markedet.

Gartner kaller åpen-kildekode alle produkter som lisensieres i henhold til Open-Source Initiative. Lisensen tillater at programvaren lastes ned, brukes, eventuelt modifiseres og videredistribueres på de samme vilkår som i den opprinnelige lisensen. De mest kjente åpne lisensene er General Public License og Mozilla Public License.

Åpen-kildekode miljøet er blanda drops. Noen av deltagerne er ikke-for-profitt organisasjoner som Apache og Source Forge. Andre ønsker å tjene penger på produktene gjennom å selge tjenester rundt for eksempel JBoss, Zope og MySQL. Store aktører i industrien som IBM, Sun, Novell, HP er også blant dem. De vil fortsatt leve av kommersiell programvare, men mener at åpen-kildekode produkter kan være gunstig som tillegg.

Det finnes åpen-kildekode i mange deler av programvaremarkedet, de mest modne produkter er innen infrastruktur, utviklingsverktøy og sikkerhet. Tilbudet på forretningsapplikasjoner er på fosterstadiet. Gartner tror at fra 2008 vil åpen-kildekode konkurrere med kommersielle produkter i alle infrastruktur-markeder ) operativsystemer, databaser, mellomvare m.m. Ikke bare som enkeltprodukter, men som integrerte sett. Sameksistens mellom kommersielle og åpen-kildekode-produkter vil også være et alternativ. Polariseringen vil skape to store økosystemer i servermarkedet med signifikant nysalg ) Windows og Linux.

Åpen-kildekode vil neppe erstatte allerede installerte kommersielle produkter selv om det kan være penger å spare. Den gamle regelen "if it ain´t broke, don´t fix it" vil gjelde. Det viktige nedslagsfeltet vil være nye prosjekter. De beste åpen-kildekode-produkter er omtrent like bra som de beste kommersielle. Gartner har tatt konsekvensen av dette: I den siste magiske kvadranten for kategorien "enterprise application servers" blir JBoss sammenlignet med de etablerte markedslederne IBM WebSphere og BEA WebLogic.

Hva vil dette bety for programvare-markedet? Gartner anslår at verdensmarkedet i 2004 for programvare og tilhørende eksterne og interne tjenester var på 282 milliarder dollar. Av dette utgjorde tjenester rundt åpen-kildekode produkter 5 prosent. Om fem år, i 2009, vil markedet ha vokst til 589 milliarder dollar (13 prosents vekst i året) og av dette vil 19 prosent henge sammen med åpen-kildekode. Her er altså en ekte win-win: Kundene vil ha gleden av å skaffe gratis programvare på en rekke områder, og samtidig vil leverandørene omsette vesentlig mer.

Åpen-kildekode modellen begynner å levere gode nok produkter. Spørsmålet er nå: Når vil det finnes gode nok leverandører? Snart. Gartner tror at i løpet av de kommende fem år vil åpen-kildekode bli en del av repertoaret hos de fleste kunder. De vil bli levert av velrenommerte leverandører, de vil bli vurdert på linje med kommersielle produkter og de vil gjøre it-industrien rikere i alle betydninger av ordet.

hidas@online.no