Åpent .Net i sikte

En gratis-versjon av utviklingsmiljøet for Microsofts .Net kan være innen rekkevidde. Mono-prosjektet er kommet langt i å utvikle et alternativ basert på åpen kildekode.

Mandag åpnet O'Reilly Open Source Convention (OSCON) i San Diego. Hele uka vil tilhengere av åpen kildekode være samlet for å vise hverandre hva de har utviklet siden fjorårets konferanse.

Et av høydepunktene ventes å bli onsdag når Miguel de Icaza, teknologisjef i Ximian og en av de ledende utviklerne i Mono-prosjektet, vil demonstrere verktøy for å utvikle web-baserte applikasjoner basert på .Net-plattformen.

Målet med Mono-prosjektet er å ta fram et utviklermiljø for .Net basert på åpen kildekode. Prosjektet har så langt tiltrukket seg hundre utviklere, og over 520.000 linjer med kode er skrevet.

- Vi tror .Net kommer til å bli kjempeviktig. Målsettingen vår er at Linux og Unix også skal få være med. Vi vil forsikre oss om at utviklerne selv kan velge utviklingsplattform og driftsmiljø, sier Jon Perr i Ximian til IDG News Service.

Web-tjenester laget med Microsoft programmeringsverktøy kan bare kjøres på servere med programvare fra Microsoft fordi de inneholder teknologien Common Language Infrastructure (CLI). På samme måte som virtuelle javamaskiner er nødvendig for å kjøre java-programmer, er CLI "motoren" for å kjøre .Net-applikasjoner.

I samarbeid med Intel og HP har Microsoft publisert utkast til standarder for CLI og programmeringsspråket C#. Standardiseringsorganisasjonen ECMA (European Computer Manufactures Association) vedtok standardene i desember i fjor, og det er disse som danner grunnlaget for arbeidet i Mono og andre tilsvarende prosjekter.

"Mono Core", kjernen som tilsvarer .Net Framwork for Linux og Unix, forventes å bli ferdig i løpet av inneværende år. Men mye arbeid gjenstår. Utviklerne sliter blant annet med å gjenskape de grafiske bibliotekene (Windows Forms) og Microsofts programmeringsgrensesnitt.